PERSONPROFIL

Annette Lind

Socialdemokratiet

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 2. juni 1969 i Spøttrup Gift Bor i Holstebro Kommune

A

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Økonomi
  • Børn og ungeområdet
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er vestjyde i hjertet, og stolt af at være det.
Det er vigtigt, at vi har et land i balance med vækst og udvikling i alle dele af landet. Derfor er mit slogan til dette valg: Vækstjylland - lokalt og nationalt.
Vi skal sætte velfærden først. Nærheden skal tilbage, hvor der er tid til mere omsorg med en værdig ældrepleje, mere tid for lærere og pædagoger til kerneopgaven og hvor vi tager bedre hånd om syge og sårbare.
Som undervisningsordfører og tidligere lærer banker mit hjerte for god undervisning. Vi skal gøre en god folkeskole bedre hvor der er plads til alle elever. Derfor skal vi styrke inklusionsindsatsen.
Mit mål er, at vores egn er det sted i Danmark hvor vi får uddannet flest med en håndværkermæssig baggrund. Vi bor i Produktionsdanmark, og vi har brug for dygtige faglærte, for at udvikle og skabe endnu flere job i alle dele af Danmark.
Vestjylland skal rumme mange typer af uddannelser. Især velfærdsuddannelser tæt på borgerne.
Kort sagt, mere gang i Vækstjylland.

Kandidaten på de sociale medier

01:46

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke noget religiøst forhold til skoledagens længde. Det vigtigste er, om skoledagen er varieret med faglig undervisning, bevægelse, åben skole og fordybelse.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for folkesundheden at folk spiser sundt og træffer sunde valg, men differentieret moms er ikke den bedste måde at gøre det på.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr over EUs ydre grænser, er vi tilhængere af en dansk grænsekontrol.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vestjylland vil det give mening på visse strækninger at sætte farten op til 90 km. Det er allerede sket på nogle strækninger, men ved et eftersyn vil hastigheden sikkert kunne øges hvis sikkerheden tillader det.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2010 - 2011

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Socialdemokratiet
Beredskabsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

1990 - 1994

Læreruddannelsen Nørre Nissum Seminarium

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Afdelingsleder Sønderlandsskolen

1999 - 2008

Lærer Sønderlandsskolen

1994 - 1999

Lærer Herningsholmskolen
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2010 - 2011

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Socialdemokratiet
Beredskabsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

1990 - 1994

Læreruddannelsen Nørre Nissum Seminarium

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Afdelingsleder Sønderlandsskolen

1999 - 2008

Lærer Sønderlandsskolen

1994 - 1999

Lærer Herningsholmskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019