Krise på Gødstrups akutafdeling: Læger er dødeligt bekymrede for patienters sikkerhed

Lægerne kan ikke længere stå inde for patienternes sikkerhed på akutafdelingen i Gødstrup. Nedskæringer kan forværre problemet.

Anders Jørgensen frygter, patienter kan dø, fordi der er for travlt på akutafdelingen i Gødstrup.
Anders Jørgensen frygter, patienter kan dø, fordi der er for travlt på akutafdelingen i Gødstrup.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Mennesker, der sidder med store smerter i flere timer, fordi de ikke kan få hjælp. Mennesker, der mister noget af deres førlighed, fordi der er for travlt, og lægehjælpen kommer for sent.

Mennesker, der dør, fordi de ikke får den hjælp, man kan forvente, hurtigt nok.

Det er, hvad man må forvente, når der er for mange patienter på en akutafdeling. Og det er der lige nu på Regionshospitalet Gødstrups akutafdeling. Derfor er lægerne så bekymrede, at de har sendt et bekymringsbrev.

Overlæge Anders Jørgensen, der arbejder på akutmodtagelsen som speciallæge, bruger udtrykket ”dødeligt bekymret”, da han taler med TV MIDTVEST.

Risiko for flere døde

Anders Jørgensen og kollegaerne er bekymrede for, om patienter kan dø, fordi der er for travlt.

- Vi kan se i studier, at når man har overbelægning på en akutafdeling, dør der flere patienter. Og vi har overbelægning. Og så er vi nødt til at drage den konklusion, at vi er i risiko for, at det kan ske, siger Anders Jørgensen.

En opgørelse over antallet af patienter fordelt på døgnets 24 timer viser, at der i gennemsnit vil være for meget at lave i hver tredje time. Når der er for mange patienter og dermed for meget at lave, kalder man det for "rød zone".

Næsten hver eneste døgn har der fra april til november, hvor opgørelsen er lavet, været så meget at lave, akutafdelingen er røget i den røde zone.

- Vi har nået et niveau i overbelægning og i belastning, vi synes, er uforsvarlig. Vi kan se på kollegaer, at de bliver slidt ned, mens de prøver at gøre deres aller, allerbedste. Det er uholdbart, synes vi. For vi frygter, det vil betyde, flere kollegaer vil forlade afdelingen. Det vil forværre forholdene for både patienter og kollegaer, siger Anders Jørgensen.

Værst eftermiddag og sen aften

Værst ser det ud mellem klokken 13 og 18 samt omkring midnat. Her rammer afdelingen i de fleste timer den røde zone i halvdelen eller flere af dagene.

Klokken 23 rammer man toppen med rød zone på 82 procent af dagene.

Grundet den øgede travlhed vil afdelingen have undersøgt, om man kan finde deciderede dødsfald, som ikke burde være sket. Men under alle omstændigheder er det nu tid til at råbe regionsrådet og hospitalsledelsen op, mener lægerne.

- Vores bekymring går på, at vi nok har nået grænsen nu, siger overlæge Anders Jørgensen.

Sygeplejersker mærker travlhed

En sygeplejerske på akutmodtagelsen kan godt forstå, lægerne er bekymrede. Inger Thomsen arbejder ofte om aftenen, der er et af de mest travle tidspunkter på døgnet.

- Jeg oplever, vi får flere og flere patienter herind, og at vi får sværere og sværere ved at få dem op på de medicinske afdelinger, fordi de mangler sygeplejersker deroppe. Så vi skal både passe de patienter, vi er færdige med, og de nye patienter, der kommer ind, siger Inger Thomsen.

Akutsygeplejerske Inger Thomsen oplever, der kommer flere patienter, end der er personale til. Især om aftenen kan der være tryk på.
Akutsygeplejerske Inger Thomsen oplever, der kommer flere patienter, end der er personale til. Især om aftenen kan der være tryk på.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Akutsygeplejersken fortæller, hun nogle gange har ansvaret for fem patienter ad gangen. Det betyder, hun ikke altid synes, hun kan gøre det så godt, som hun gerne vil. Det kan slide på en afdeling og kan koste sygemeldinger.

- Mange kommer ind som vikarer og hjælper os. Det er vi meget taknemmelig for. Nogle af dem kender afdelingen, men har sagt op, fordi de ikke kan klare det daglige pres. Så kan de i stedet komme, når det passer dem.

- Vores egen ledelse er gode til at prøve at sørge for, der er nok på arbejde. Det er bare ikke altid, det lykkes, hvis der er sygdom, siger Inger Thomsen.

Millionbesparelse på vej

Akutsygeplejersken og overlægen håber derfor, der er hjælp på vej. Men i første omgang risikerer problemet at blive endnu større.

Der er nemlig lagt op til, at afdelingen skal spare mindst 6,5 million kroner. Lægen og sygeplejersken frygter, det vil koste personale og dermed gøre situationen endnu vanskeligere.

Det er endnu en grund til at sende et bekymringsbrev, mener overlæge Anders Jørgensen.

- Vi må anerkende, at der ikke er flere penge, end der er. Men vi kan ikke gå ud at sige, at vi er dødeligt bekymrede for den tilstand, der er nu, og så bare sige, at vi accepterer, at vi skal skære i vores bemanding. Det harmonerer ikke. Som læge og sygeplejerske kan man ikke acceptere det fagligt.

- Vi er selvfølgelig nødt til at sige, at det bekymrer os rigtig, rigtig meget. Det er patienterne, der er truet. Det er dem, vi skal passe på, siger overlægen.

Mødes for at løse problemer

Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Gødstrup fortæller, at hospitalets ledelse tager lægernes opråb alvorligt.

- Vi bliver nødt til at se på, hvorfor det ikke fungerer, understreger han.

Er det forsvarligt, at lægerne i rød zone en stor del af tiden?

- Det er i hvert fald belastende for dem. Vi skal have gjort noget ved det.

Hospitalsledelsen og lægerne mødes i den kommende uge for at finde en løsning på afdelingens problemer.

Allerede nu viser de foreløbige drøftelser, at hospitalet kan effektivisere arbejdsgangene og dermed frigive flere ressourcer, når der er travlt, oplyser den lægefaglige direktør.

4:51
Akutlægerne på Regionshospitalet Gødstrup slår alarm. De mener, at patienternes sikkerhed er truet.