Mors vender myte på hovedet

Ny analyse: Flere unge på uddannelsesjagt flytter til Mors og der er flere med en videregående uddannelse, der flytter til end fra Limfjordsøen.

En ny gennemgang af til- og fraflytning foretaget af Morsø Kommune viser, at det slet ikke står så skidt til med antallet af tilflyttere, der har en videregående uddannelse.

Morsøs borgmester Hans Ejnar Bertelsen er meget tilfreds med den nye analyse, der på flere områder tager livet af en stående myte om Limfjordsøen.

quotetendensen er positiv og den rokker ved billedet af, at tyndere befolkede områder ikke kan tiltrække ressourcestærke personer

Hans Ejner Bertelsen, Venstre, Borgmester Morsø Kommune 

- Alene det, at 131 uddannelsessøgende flyttede til Mors i 2016, er en positiv overraskelse. Vi har vel tidligere haft den opfattelse, at uddannelsessøgende primært var en befolkningsgruppe, der flyttede fra Mors, men der er altså også tiltrækning og trafik den anden vej – til Mors, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, øens borgmester, der er valgt for Venstre.  

Flere med uddannelse rykker til Mors. 

Morsø Kommune har gravet i Danmarks Statistiks oplysninger om til- og fraflyttere i årene 2014-16, og her gemmer sig flere positive tendenser. F.eks. er der langt flere tilflyttere med en videregående uddannelse, end tidligere antaget.

- I årene fra 2014-16 er antallet af tilflyttere med en videregående uddannelse øget med 40 personer. Det er også i denne gruppe, vi finder mange fraflyttere, men netto er antallet af borgere med en videregående uddannelse i Morsø Kommune øget med 25 personer i årene fra 2014-16, siger Hans Ejner Bertelsen og glæder sig over at tendensen ligeledes er, at flere ressourcestærke borgere bliver boende på Mors, en tendens der viser sig tydeligt i udviklingen mellem 2015-2016.

Færre på kontanthjælp giver forsigtig optimisme

For gruppen af borgere på kontanthjælp er tendensen lige modsat. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i Morsø Kommune er faldet med netto 14 personer i årene fra 2014-16. I 2016 flyttede 43 modtagere af kontanthjælp til Mors, mens antallet af tilflyttere i job var på i alt 140.

- Vi skal være forsigtige med at tolke alt for konkret på tallene, men tendensen er positiv og den rokker ved billedet af, at tyndere befolkede områder ikke kan tiltrække ressourcestærke personer, siger Hans Ejner Bertelsen


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.