Hanne har væltet 234 huse på Mors: - Det er blevet pænt

Hanne Haaning har som direktør for Bedre Boliger På Mors stået for nedrivningen af 234 huse på øen. Hun synes otte år med nedrivningspuljen har været en succes.

Siden nedrivningspuljen blev indført for syv år siden, er der blevet væltet flere tusinde huse rundt i kommunerne. På Mors er der blevet væltet 234 huse og der er dermed blevet tyndet kraftigt ud i de faldefærdige rønner rundt på øen.

- Vores ø er blevet flottere. Og vi har hævet standarden, siger Hanne Haaning fra Bedre Boliger På Mors – et firma som kommunen har hyret til at stå for opkøb af gamle ejendomme, som skal rives ned.

quote- Det højner de huse som er tilbage. Og det tror jeg er vigtigt, hvis man skal have tilflyttere til.

Hanne Haaning, direktør, Bedre Boliger På Mors

Når et hus bliver revet ned på Mors, så er der tit en plan for den grund, hvor huset har ligget. Eksempelvis er flere grunde blevet købt af naboen, som så får en større grund. Andre bliver lavet til offentlige pladser eller grønne arealer.

- Det højner de huse som er tilbage. Og det tror jeg er vigtigt, hvis man skal have tilflyttere til, siger Hanne Haaning.

Husene vælter i mange kommuner
Morsø Kommune er langt fra den eneste, som har nydt godt af pengene fra nedrivningspuljen. Hvis man kigger på Morsø's nabokommuner, så har de i Thisted revet 240 huse ned i løbet af de sidste otte år. I Skive er tallet 250.

Og ifølge en af de førende eksperter på området, så har det en effekt.

- Hvis en landsby er præget af dårlige huse, så vil man måske finde et andet sted, hvis man vil slå sig ned på egnen. En landsby hvor det ikke ser så nedslidt ud. Så det er klart at det betyder noget. Også for tilflytningen og de mennesker som kommer der til, siger Jørgen Møller, Landsbyforsker, Aalborg Universitet

Nedrivningspuljen er løbende blevet tilpasset siden den blev oprettet. Og nu er den skåret ned til 55 millioner kroner årligt. I en midtvejsevaluering af nedrivningspuljen lavet af Statens Byggeforskningsinstitut i 2016 viser en rundspørge, at kommunerne er overvejende positive. 94 procent af kommunerne helt eller delvist enige i, at indsatsen skaber et mere attraktivt lokalsamfund.

Men mange kommuner svarer også, at de langt fra når i mål med nedrivningerne indenfor puljens økonomiske ramme.

- Vi har stadigvæk op til adskillige emner, der kan tages hul på. Spørgsmål: Bliver I nogensinde færdige? Jeg tvivler. Men jeg ved det ikke. Jeg tror ikke det bliver i den tid, jeg har tilbage på arbejdsmarkedet, siger Hanne Haaning.

Se hele historien i Indblik Søndag, som kan ses på tvmidtvest.dk søndag klokken 12 og i tv 19.30 søndag.