Danmarksmestre i at få ledige i job

De nordvestjyske kommuner er Danmarks bedste til at få langtidsledige i job - det viser en undersøgelse fra Ugebrevet A4.

Både Skive og Morsø kommuner har haft succes med at få de ledige ud i jobrotation i private virksomheder - for eksempel på en virksomhed som Sjørring Maskinfabrik. Her har 31 været trukket ind som vikarer via jobrotationsordningen - 29 er bagefter blevet ansat.

Bagefter kommer mange i job i den samme eller lignende virksomheder, hvor de kan bruge deres erfaring fra jobrotationen. I løbet af det sidste år har Skive og Morsø kommuner fået 40% af deres langtidsledige i job igen. Dermed ligger de langt over landsgennemsnittet på 10%.

- Vi har en taskforce på 9-10 mennesker, som har til opgave at hjælpe de 200 ledige, som er tættest på at falde ud af dagpengesystemet. I begyndelsen bruger medarbejderne i taskforcen populært sagt meget tid på at tale den enkelte ledige op, så de kommer væk fra tankegangen om, at 'der er ikke noget job til mig, og jeg kan lige så godt sælge huset'. I Skive kan vi berolige dem med, at de har statistikken med sig, for der er kun fem inden for det seneste år, som er faldet for dagpengegrænsen, fortæller arbejdsmarkedschef Lars Harder fra Skive Kommune til Ugebrevet A4.

Se meget mere om Ugebrevet A4's tal via dette link.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.