30 grise blev klemt ihjel i svinetransport

30 grise mistede livet, da en lastbil onsdag morgen væltede på Vildsundvejen på Mors. Det lykkedes beredskabsstyrelsen at redde de resterende 160 grise.

Det var et stort vogntog med grise i tre lag, som onsdag morgen væltede på Vildsundvej på Mors. Mange dyr blev fastklemt, da lastbilen væltede. Beredskabs-styrelsen, Falck og Politiet kom hurtigt og talstærkt på uheldsstedet og reddede 160 svin, der blev kørt på slagteriet, mens omkring 30 dyr enten var blevet klemt ihjel eller blev aflivet på stedet. Chaufføren har forklaret til politiet, at han var uopmærksom, fordi han forsøgte at samle noget op fra gulvet, da han kørte galt og endte på siden i grøften.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.