Slut med jagt på fire truede fuglearter

Fire fuglearter er kommet på listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark.

Taffeland, havlit, fløjsand og tyrkerdue. De fire truede fuglearter kommer på listen over fuglearter, som ikke må jages i Danmark.

Det sker på baggrund af forskere fra Aarhus Universitet, der har lavet vurderinger af, hvordan jagten påvirker fuglearterne. Derfor har Vildtforvaltningsrådet, der blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, anbefalet at de fire arter skulle på listen.

Og det har miljøministeren lyttet til.

- Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo. Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden. Derfor har jeg besluttet at stoppe den jagt, og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen. I forbindelse med natur- og biodiversitetspakken kommer vi til at se nærmere på vores rødlistede arter i det hele taget, og hvordan vi beskytter dem bedre end i dag, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Tre af de friholdte arter er trækfuglene taffeland, havlit og fløjlsand. Disse er beskyttet internationalt og regnes desuden for truede på den globale rødliste, der er en vurdering af arters risiko for at uddø. Herudover friholdes arten tyrkerdue fra jagt. Tyrkerduen er ikke internationalt truet, men bestanden vurderes til at være i tilbagegang i Danmark.

Om fuglene

Justeret jagttid

Det er dog ikke de eneste ændringer, der bliver lavet.

Jagttiden bliver fremover også forkortet eller forskudt for en række øvrige arter. Det sker for at tage hensyn til dyrenes yngleperioder, så man så vidt muligt undgår, at mødre bortskydes fra deres unger.

For blishønen forkortes jagttiden derfor med en måned, for vildkanin forkortes den med to måneder, mens jagttiden for hare forskydes.

Jagttider


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.