Slut med jagt på fire truede fuglearter

Fire fuglearter er kommet på listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark.

Her ses taffelanden, der ikke længere må jages i Danmark. Foto: Karin Jähne/Panthermedia/Ritzau Scanpix

Læs også Jægerforbund vil skyde beskyttet bæver – voksende bestand er argumentet

Taffeland, havlit, fløjsand og tyrkerdue. De fire truede fuglearter kommer på listen over fuglearter, som ikke må jages i Danmark.

Det sker på baggrund af forskere fra Aarhus Universitet, der har lavet vurderinger af, hvordan jagten påvirker fuglearterne. Derfor har Vildtforvaltningsrådet, der blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, anbefalet at de fire arter skulle på listen.

Og det har miljøministeren lyttet til.

- Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo. Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden. Derfor har jeg besluttet at stoppe den jagt, og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen. I forbindelse med natur- og biodiversitetspakken kommer vi til at se nærmere på vores rødlistede arter i det hele taget, og hvordan vi beskytter dem bedre end i dag, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Tre af de friholdte arter er trækfuglene taffeland, havlit og fløjlsand. Disse er beskyttet internationalt og regnes desuden for truede på den globale rødliste, der er en vurdering af arters risiko for at uddø. Herudover friholdes arten tyrkerdue fra jagt. Tyrkerduen er ikke internationalt truet, men bestanden vurderes til at være i tilbagegang i Danmark.

Om fuglene

  • Taffeland, havlit og fløjlsand er trækkende vandfugle og beskyttet efter The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA). Arterne er desuden truede på den globale rødliste fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN).
  • Tyrkerduen er en mindre dueart, der vurderes at være i tilbagegang herhjemme.
  • I jagtsæsonen 2018/19 blev der i alt blandt de fire fuglearter nedlagt knap 7000 fugle.
  • Til vurdering har også været ræv samt trækfuglearterne bjergand, ederfugl, grågås og sædgås. Her fortsætter den nuværende jagttid, da jagten vurderes som bæredygtig. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs også Jægere får lov til at bruge natsigte i bekæmpelse af invasivt rovdyr

Justeret jagttid

Det er dog ikke de eneste ændringer, der bliver lavet.

Jagttiden bliver fremover også forkortet eller forskudt for en række øvrige arter. Det sker for at tage hensyn til dyrenes yngleperioder, så man så vidt muligt undgår, at mødre bortskydes fra deres unger.

For blishønen forkortes jagttiden derfor med en måned, for vildkanin forkortes den med to måneder, mens jagttiden for hare forskydes.

Jagttider

  • Vurderingerne for de gældende arter er foretaget af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.
  • Vildtforvaltningsrådet rådgiver miljøministeren omkring jagt og vildtforvaltning. Dets medlemmer tæller Dansk Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse. 
  • På mst.dk/jagt kan man se de gældende jagttider i Danmark.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet