Sådan lyder tiltalen mod Inger Støjberg

Inger Støjberg ville have asylpar adskilt, men det viste sig at være imod loven. Her er tiltalen mod hende.

Et stort flertal i Folketinget vil indlede den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) er tiltalt i sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig. Adskillelsen var "klart ulovlig" ifølge Instrukskommissionen, som er nedsat for at undersøge sagen.

Et flertal i et underudvalg til Udvalget for Forretningsordenen har vedtaget tiltalen mod Inger Støjberg. En rigsretssag ventes at blive indledt senere i år.

Sådan lyder tiltalen:

Forslag til folketingsbeslutning om rigsretstiltale mod forhenværende minister Inger Støjberg.

Folketinget beslutter at rejse tiltale ved Rigsretten mod forhenværende minister Inger Støjberg med påstand om straf for overtrædelse af § 5, stk. 1, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed ved som udlændinge-, integrations- og boligminister at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, hvorefter der i et antal sager adskiltes ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf mindst den ene part var under 18 år, i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet samt forvaltningsrettens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions krav til konkret og individuel partshøring, sagsoplysning og begrundede afgørelser.

Det er en skærpende omstændighed, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed, at forhenværende minister Inger Støjberg i tilknytning til dette forløb afgav urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget under samrådene i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 1. juni 2017 om samrådsspørgsmål AT og AU, den 23. juni 2017 om samrådsspørgsmål AWAZ, den 11. oktober 2017 om samrådsspørgsmål A og B og den 1. marts 2019 om samrådsspørgsmål Q, R og U.

Folketinget vælger som anklagere under rigsretssagen advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen.

Tema

Inger Støjberg


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.