S trodser rød kritik og støtter Støjbergs hastestramninger

Flere røde partier kritiserer igangværende stramning af regler for familiesammenføring med krav til seksårige.

Socialdemokraterne synes ikke, det er rimeligt, at regeringen vil haste nye stramninger for familiesammenføring igennem Folketinget på tre dage. Men partiet bakker alligevel op.

- Jeg så gerne, at vi havde haft meget længere tid, siger integrationsordfører Dan Jørgensen fra Folketingets talerstol under hastebehandlingen af lovforslaget, som regeringen fremsatte tidligere tirsdag.

- Men nu står vi i den situation, vi står i. Og alternativet, som er at udsætte det betydeligt længere, er næppe en farbar vej. Derfor vælger vi at bakke op, selv om vi altså også udtrykker kritik, fortsætter Dan Jørgensen.

 

Lovforslaget betyder, at alle børn, der er fyldt seks år, og som har en forælder i hjemlandet, fremover som udgangspunkt skal integrationsvurderes, før de kan blive familiesammenført til en forælder i Danmark.

Hidtil er der ikke blevet foretaget en integrationsvurdering, hvis ansøgningen blev indgivet, senest to år efter at den herboende forælder kunne få familiesammenføring med barnet.

Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen tirsdag, og loven vil træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, som forventes fredag.

De øvrige oppositionspartier ud over Socialdemokraterne kritiserer - ud over hastværket - at man med loven skal vurdere, hvorvidt børn på seks og syv år kan integreres i Danmark.

 

De Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen vil vide, om den gamle regeringspartner Socialdemokraterne synes, at det er hensigtsmæssigt at vurdere så små børn. Til det svarer Dan Jørgensen:

- Vi synes, det er vigtigt, at der er sådan et kriterium. Hvorfor? Fordi det er meget bedre at sikre sig, at børnene kommer så tidligt som muligt til Danmark. Derfor er det godt, at der er incitamenter.

 

Sofie Carsten Nielsen fremfører, at regeringen også kunne have valgt helt at droppe kriteriet om integrationsegnethed for børn - eller have sat aldersgrænsen på 10 eller 15 år og stadig opfylde EU-Domstolens krav.

De nye stramninger er en konsekvens af, at EU-Domstolen 12. april afsagde dom i Genc-sagen om den 25-årige tyrker Caner Genc, der aldrig har været i Danmark, ikke taler dansk, og som kun sjældent har set sin far, der bor i Danmark.

Caner Genc fik afslag på opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at han ikke har mulighed for at blive ordentligt integreret. Afslaget strider ifølge EU-Domstolen mod EU's associeringsaftale med Tyrkiet.

 

/ritzau/

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.