Regionsdirektør om stor spareøvelse: - Vi er nødt til at bremse op

Region Midtjylland bruger lige nu for mange penge, og derfor er det nødvendigt at smække kassen i, lyder det fra regionsdirektøren.

- Det er vigtigt at sige, at akutte og livstruede patienter skal fortsat behandles, lyder det fra regionsdirektøren.
- Det er vigtigt at sige, at akutte og livstruede patienter skal fortsat behandles, lyder det fra regionsdirektøren.
Foto: Region Midtjylland

Det er nødvendigt, at Region Midtjylland svinger sparekniven og indfører ansættelsesstop. 

Sådan lyder det fra Jonas Dahl, der er konstitueret regionsdirektør i Region Midtjylland.

- Vi smækker kassen i, fordi vi lige nu kigger ind i et merforbrug på 463 millioner, og hverken i en region eller i en almindelig husholdning kan man bruge penge, man ikke har. Lige nu bruger vi for mange penge, og derfor er vi nødt til at bremse op, siger Jonas Dahl. 

Så som situationen ser ud lige nu er penge vigtigere end patienter?

- Regionsrådet traf i august den principbeslutning, at vi var nødt til at få styr på vores økonomi, og det her er et af de håndtag, vi tager fat i, uddyber han.  

- Akutte patienter skal fortsat behandles 

Da Region Midtjylland gjorde status over økonomien 31. august, forventede de et merforbrug på 463,5 millioner kroner i år.

Det underskud får nu den konsekvens, at Regionen Midtjylland indfører et ansættelsesstop og skærer ned på videreuddannelse og kurser.

- Det er vigtigt at sige, at akutte og livstruede patienter fortsat skal behandles, som er de blevet hidtil, siger Jonas Dahl.

I praksis betyder ansættelsesstoppet, at ledige stillinger ikke skal genbesættes, medmindre ledelsen giver dispensation. Stillinger, der er slået op på nuværende tidspunkt, må dog gerne besættes.

- Jeg er helt sikker på, at der vil blive dispenseret, hvis der eksempelvis mangler en læge i akutmodtagelsen, siger Jonas Dahl. 

Længere ventetid

Sven Felsby er talsmand for Overlægeforeningen i Region Midtjylland. Han mener, at ansættelsesstoppet vil føre til længere ventetider. 

- Jeg har vanskeligt ved at forestille mig andet, end at ventetiden vil blive forlænge på i hvert fald nogle afdelinger, siger Sven Felsby. 

Regionsdirektøren ankerkender at ansættelsesstoppet kan føre til længere ventetider på nogle steder, selvom han har svært ved at pege på konkrete afdelinger, der vil få længere ventetider.

-Vi behandler mange forskelligartede patienttyper, og det afhænger af den enkelte henvisning, man får fra sin egen læge. Derfor er det svært at lave en konkret liste.

- Jeg har selv problemet med mine egne fødder. Jeg kunne godt forestille mig, at den henvisning ville tage lidt længere tid, før den kom igennem systemet. 

Hvor syg skal man være for ikke at blive ramt af besparelserne?

- Akutsygdom behandler vi med det samme. Det har vi gjort hidtil, og det vil vi også gøre fremadrettet. Men hvis det ikke er akut sygdom, kan man godt komme til at vente en anelse længere, afslutter han. 

Ansættelsesstoppet sker fra i dag og frem til 31. marts 2024, mens kurserne bliver begrænset frem til 1. august.