Regionerne vil have læger til at løse flere opgaver – men de skal have færre patienter

Ældre og kronisk syge bør i højere grad behandles ved en almen praktiserende læge. Sådan lyder det nu fra Danske Regioner.

Allan Høg Poulsen er almen praktiserende læge, og så er han næstformand i PLO Midtjylland.
Allan Høg Poulsen er almen praktiserende læge, og så er han næstformand i PLO Midtjylland.
Foto: Simon Hyllested, TV MIDTVEST

Der bliver flere og flere både ældre og kronisk syge borgere, og det kræver på handling, lyder det nu fra Danske Regioner. Derfor har landets regionsrådspolitikere mandag præsenteret en række forslag til, hvordan man styrker de almene lægepraksisser.

Ét af forslagene går på, at hver enkelt læge i fremtiden skal have færre patienter tilknyttet, end det der er normalen i dag. Til gengæld skal lægerne så i langt højere grad foretage behandlinger af ældre og kronisk syge borgere og dermed varetage nogle af de opgaver, som ellers skulle foregå på landets hospitaler.

- Vi mener, at almen praksis skal være en endnu stærkere og vigtigere del af vores samlede sundhedsvæsen. Og det kan vi kun satse på, hvis de praktiserende læger også er der, hvor behovet i befolkningen er størst, fortæller Heino Knudsen (S), der er formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

- Det kræver investeringer

Regeringen nedsatte tidligere på året en kommission, som skal komme med anbefalinger til, hvordan fremtidens sundhedsstruktur skal være. Kommissionen afslutter sit arbejde i foråret 2024, og det er derfor, at Danske Regioner nu er kommet på banen med en række forslag.

Regionerne håber nemlig, at kommissionen kommer til at lytte til deres anbefalinger. Hos Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er man positive over for at skulle varetage flere opgaver med ældre og kronisk syge patienter.

- Jeg synes jo egentlig, det er fornuftigt. Forhåbentlig er det et udtryk for, at regionerne gerne vil investere i almen praksis, fordi vi leverer en god kvalitet, og fordi vi ofte er dem, der løser opgaven billigst, fortæller Allan Høg Poulsen, der er næstformand i Region Midtjylland.

Men kan det bare lade sig gøre at give jer de opgaver bare uden videre?

- Ikke uden videre. Det kræver investeringer, fordi vi skal have flere unge læger til at vælge almen praksis. Og det kræver, at de kan se, at danske regioner ønsker at udvikle på området.

Pas på med tvang

I alt findes der i dag omkring 3.500 praktiserende læger. I de kommende år er målet, at antallet af praktiserende læger skal stige til 5.000, og de flere læger bør i første omgang primært kunne arbejde i områder med lægemangel, lyder det fra Danske Regioner.

Hos PLO håber man dog ikke, at det indebærer, at man skal tvinge læger ud i områder, der er plaget af lægemangel.

- Jeg tænker, man skal passe på med tvang, for vi har set mange eksempler på, at folk træder ud af lægeuddannelser, hvor man har haft et ønske om at placere dem bestemte steder. Mit håb er, at vi bliver læger nok til alle, for så skal vi nok kunne dække hele landet, fortæller Allan Høg Poulsen.

Danske Regioners forslag er nu sendt til regeringens sundhedsstrukturkommission.