Politikerne er endelig enige: Naturnationalparkerne rykker et skridt nærmere

Efter store politiske uenigheder melder Miljøministeriet nu ud, at etableringen af de to første naturnationalparker går i gang senere i år.

Der kommer fem naturnationalparker i Midt- og Vestjylland. Billedet her er fra Stråsø med Råsted Lilleå i forgrunden.
Der kommer fem naturnationalparker i Midt- og Vestjylland. Billedet her er fra Stråsø med Råsted Lilleå i forgrunden.
Foto: Jakob Fenger, TV MIDTVEST

Det har været rigtig længe undervejs, men nu er regeringen endelig blevet enige om, hvordan rammerne for de 15 kommende naturnationalparker skal se ud.

Dyrevelfærden skal være i top, lyder et af budskaberne-

- Ingen dyr i menneskers varetægt må hverken sulte eller lide anden nød. Det gælder uanset om de er i hjemmet, i stalden eller bag hegn. Vi har derfor besluttet, at dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven for naturnationalparkerne skal evalueres. Sideløbende vil der fra Fødevarestyrelsens side være en kontrol, som om der ikke var givet dispensation med henblik på at sikre, at velfærden er i orden for dyrene, siger minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen fra Venstre.

Dispensationen går ud på, at Fødevarestyrelsen skal føre kontrol med dyrene, som om der ikke var givet dispensation, indtil evalueringen er gennemført.

Både evalueringen og kontrollen er en del af den dyrevelfærdsaftale, som regeringen og et bredt flertal blev enige om tidligere i denne måned.

Det er netop spørgsmålet om dyrenes velfærd, der har været med til at gøre processen længere end forventet.

Venstres politiske ordfører Torsten Schack Pedersen har tidligere over for TV MIDTVEST peget på, at det blandt andet handlede om, at Venstre og Socialdemokraterne først skulle blive enige.

- Det er velkendt, at det et emne, som vi har haft forskellige tilgange til i de forskellige partier, og derfor er der stadig en intern proces i gang i regeringen, sagde Torsten Schack Pedersen til TV MIDTVEST 5. december.

Stadigvæk alt for lange udsigter

Venstre-politikeren peger i dag på, at hans parti har været med til at sikre "vigtige og konkrete forbedringer" i forhold til den oprindelige aftale om naturnationalparkerne.

- For Venstre har den lokale inddragelse været afgørende, og den sikres markant bedre nu. Vi styrker den lokale inddragelse, der hvor naturnationalparker bliver etableret, og der nedsættes bestyrelser, som blandt andet får til opgave at give input til Naturstyrelsen om forvaltningen af de enkelte naturnationalparker, siger Torsten Schack Pedersen.

Formanden for Danmarks Vilde Natur i Midtjylland, Bjørn Djupvik, er glad for, at det nu endelig ligger fast, hvordan rammerne for de nye naturnationalparker skal se ud. Men han synes stadigvæk, ventetiden er lang.

- Jeg synes, udsigterne er lidt lange. For vores vedkommende bliver det i 2028, vi kan etablere naturnationalparkerne. Så tempoet er ikke imponerende højt, siger Bjørn Djupvik, Formand for Danmarks Vilde Natur i Midtjylland.

Det var i sommeren 2020, politikerne på Christiansborg besluttede, at de første naturnationalparker skulle etableres for at skabe mere urørt natur.