Patienterne jubler i Midt- og Vestjylland

​Hospitalsenhederne her i landsdelen scorer højt i årets tilfredshedsundersøgelse.

Patienterne her i landsdelen er mere end almindeligt tilfredse.

I Herning og Holstebro er det især de akut indlagte og de fødende patienter der er glade. Det viser den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt akut indlagte patienter og gravide, hvor Hospitalsenheden Vest indtager førstepladsen.

Også i Hospitalsenhed Midt er patienterne glade. Her bedømmer de planlagt indlagte patienter og de ambulante patienter enheden som nummer et i Region Midtjylland.

Patientinvolvering er en succes

Noget af det som patienterne og de gravide især har vist tilfredshed med er patientinvolvering. Dette oplever de især på Medicinsk Afdeling hos Hospitalsenhed Vest, der også er årets højdespringer i undersøgelsen. Og det er de glade for på afdelingen.

- Vi har et stort fokus på at arbejde med patientinvolvering som en del af kulturen på Medicinsk Afdeling. Det betyder blandt andet, at alt nyansat plejepersonale undervises i patient- og pårørendeinddragelse. Flere afsnit har desuden deres egne brugerråd, og der er flere initiativer i gang, siger den ledende oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling, Bodil Overgaard Akselsen, i en pressemeddelelse.

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke glæder sig over de flotte resultater, som hun mener vidner om, at hospitalets kontinuerlige arbejde med patientinvolvering bærer frugt:

- Der er ingen tvivl om, at de flotte resultater er et stort skulderklap til personalet, fordi alle afdelinger i dag arbejder med initiativer til patientinvolvering. De fleste af disse tiltag udvikles i samarbejde med afdelingens patienter og pårørende enten via afdelingens eget brugerråd eller på afdelingens feedback-møder. Så patientinvolvering er en helt central del af vores kvalitetsudvikling på hospitalet, fortæller hun.

Tilfredshedsundersøgelsen i Vest

Glade fødende

At netop de fødende er tilfredse, selvom de i dag bliver sendt hjem hurtigst muligt, er der også en grund til.

Blandt andet har et nyt tiltag ifølge hospitalsenheden givet god respons. Det er et tilbud til nybagte forældre om, at de kan tage tidligere hjem fra barselsgangen, hvorefter de kan få besøg fra jordemoderen indenfor de første 72 timer. Tilbuddet gælder ved ukomplicerede fødsler, og mange vælger at tage imod tilbuddet.

- Siden vi startede tilbuddet op i starten af 2016, så har 44 procent af forældrene valgt at tage tidligere hjem mod at få besøg af en jordemoder. De er først og fremmest glade for at komme hjem i vante rammer, og de er trygge ved, at de altid kan komme i kontakt med Fødeafdelingen, finde info og stille spørgsmål over vores GRO-app, fortæller chefjordemoder, Ann Fogsgaard, i pressemeddelelsen.

Solidt højt niveau

Hos Hospitalsenhed Midt er de også meget tilfredse med årets undersøgelse, der viser, at de er blevet bedre end sidste år, hvor de også fik flotte resultater.

- De nye LUP-resultater giver et solidt billede af, hvor stabile vi er i forhold til sidste år, og at patienterne vurderer os blandt de bedste både i regionen og på landsplan, konstaterer Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt i pressemeddelelsen.

I de i alt 98 spørgsmål, der er blevet stillet til de akut indlagte, de planlagt indlagte og de ambulante patienter får Hospitalsenhed Midt i 65 tilfælde svar over landsgennemsnittet. Resten ligger på landsgennemsnittet, og ingen ligger derfor under.

- Vi kan se, at vi især har forbedret os omkring de planlagte ambulante forløb, som vi har rigtig mange af. Det er godt, at patienterne oplever forbedringer på det område. Og så resultaterne samtidig en cadeau til personalet. For mens spørgeundersøgelsen var i gang, brugte vi mange ressourcer på at overholde udredningsretten. Det er flot samtidigt at fastholde et så højt niveau, fortæller sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen fra Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse.

Tilfredshedsundersøgelsen i Midt

Går ikke i stå

Hospitalsenhed Midt er meget fokuserede på, at de ikke må gå i stå, bare fordi de igen har fået gode resultater.

- Vi må selvfølgelig ikke se det som en mulighed for at hvile på laurbærrene. At udvikle et sundhedsvæsen på patienterne præmisser, som vi er med til i Region Midtjylland, kræver konstant forbedringer og justeringer i måden, vi gør tingene på. Det er vigtigt, at vi i den proces lytter til patienterne og de fødende i dagligdagen - og ikke først på bagkant, når der offentliggøres resultater af en undersøgelse, siger Michael Baüner Schmidt.

Dette ses blandt andet ved, at enheden allerede sidste år har genindført lattergas som supplement til for eksempel akupunktur og varme bade under fødsler, da de fødende har efterspurgt mere smertelindring. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.