Nyt politisk udvalg i Silkeborg: Skal styrke samarbejde mellem kommune og civilsamfund

Initiativet skal blandt andet sikre flere frivillige hænder i ældreplejen.

2:31
Kommunerne mangler hænder til velfærd. I Silkeborg går byrådet nu efter at få flere frivillige til at hjælpe.
Foto: Tina Bangsgaard, TV MIDTVEST

Byrådet i Silkeborg Kommune vil nedsætte et nyt udvalg, der skal styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet. 

Håbet er, at endnu flere frivillige kræfter vil træde til på blandt andet ældreområdet. 

- Vi kan se, at vi kommer til at mangle medarbejdere, og der er vi nysgerrige på, om vi kan lave et samspil med civilsamfundet, siger Helle Gade, der borgmester i kommunen for Socialdemokratiet. 

Udvalget kommer til at bestå af fire medlemmer fra byrådet og fire eksterne medlemmer. 

Borgmesteren understreger, at der særligt indenfor ældreområdet vil være et stigende behov for arbejdskraft. Samtidig er der færre unge, der vælger at uddanne sig indenfor dette område. 

Handler det bare om, at I skal have gratis arbejdskraft?

- Nej, det gør det ikke. Vi har ikke frivillige i uanede mængder. Men vi skal have snakket med fx frivillige organisationer, om vi kan bruge nogle af vores nuværende erfaringer på en ny måde.

Hvor går grænsen? 

Annelise Poulsen er formand Fårvang Ældrecenters Venneforening. En forening, der blandt andet spiller banko og tager til gudstjeneste med de ældre. Hun er umiddelbart positivt stemt overfor det nye udvalg. 

- Vi vil gerne have nogle flere dialoger med kommunen om de frivillige.

Hun understreger dog, at der er grænser for, hvad de frivillige skal hjælpe de ældre med. 

- Hvis der er en, der skal have skifter ble, skal vi jo ikke gøre det. Pleje skal vi ikke gå ind og gøre, siger hun. 

Annelise Poulsen sætter stor pris på at være frivillig.
Annelise Poulsen sætter stor pris på at være frivillig.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Det bakkes op af Ulla Gram, der er lokalformand for FOA i Silkeborg-Skanderborg.  

- Jeg synes, det er godt, man får kigget på det, siger hun.

Derefter uddyber hun.

- For mig går grænsen ved personlig hygiejne. Jeg synes, det er et meget personligt og ømtåleligt område. Derfor er der en klar grænse for, hvad civilsamfundet skal.

- Jeg forstår ikke, hvad det udvalg skal lave.

Det var dog ikke alle politikere, der var positivt stemte overfor det nye udvalg. Det gjaldt blandt andre Helga Sandorf Jacobsen fra Venstre. 

- Jeg forstår ikke, hvad det udvalg skal lave, selvom jeg har læst sagen igennem tre gange og nu lyttet til borgmesterens ord. Jeg håber, at der kommer mere ud af udvalgets arbejde end et par sider på glittet papir. Men hvis udvalget kan finde frivillige, vil jeg da gerne vide det, sagde hun, siger hun til Midtjyllands Avis.

Sådan ser borgemester Helle Gade dog ikke på det. 

- På ældreområdet har man fx mange pårørenderåd eller frivillige organisationer, der hjælper med at cykle en tur eller måske tømme skraldespanden. Jeg tror på, at der er et potentiale. 

Samtidig understreger hun, at der er en grænse for, hvilke opgaver de frivillige kan løse.

- Helt sikkert. Det er der. Vi skal ikke udnytte vores frivillige medarbejdere. Men jeg håber, at vi kan gå nogle nye veje og få nogle nye, gode ideer, afslutter hun.  

Civilsamfundsudvalget skal fungere i perioden fra 1. januar 2024 til 1. september 2025.