Nationalparker til havs

Danmarks Naturfredningsforening vil have nationalparker til havs.

Der findes allerede nationalparker med fast grund under fødderne. Blandt andet i Thy. Men nu vil Danmarks Naturfredningsforening også have nationalparker til havs.

Naturfredningsforeningen foreslår otte maritime nationalparker fra øst til vest af det danske søterritorium.

Blandt andet ønsker foreningen, at hele Limfjorden og Det gule Rev ud for Hanstholm bliver blandt de otte parker. Søanemoner, stenrev samt muslingebanker er nogen af havets skjulte skatte, som de nye maritime nationalparker skal bevare, understreger Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening vil i forbindelse med nationalparkerne have oprettet oplevelsescentre med bl.a. adgang for dykning og snorkling.