Millioner til mere klimavenligt landbrug

Gyllen skal transporteres hurtigere fra stald til biogasanlæg. Det vil skabe et mere klimavenligt og økonomisk bedre landbrug.

Parterne bag PSO-aftalen, der består af regeringen, Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Radikale og SF, er blevet enige om at afsætte otte millioner kroner til bygningen af Danmarks bioraffineringsanlæg. Det er planen, at anlægget allerede kan stå klar i 2018, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Hele ideen med bioraffineringsanlægget er, at det skal være med til at reducere landbrugets udledning af klimagasser. Det skal ske ved at gyllen transporteres hurtigere fra stald til biogasanlæg. Anlægget, der bliver Danmarks første, kan lave kløver og græs om til foderprotein, grøntfoder og biogas.

- Det er godt for både økonomien, miljøet og klimaet, hvis danske landmænd kan få en god forretning ud af at dyrke mere græs og kløver på deres marker. Med anlægget får vi den rette teknologi til at udvinde protein til dyrefoder, så landmænd skal importere mindre sojabaseret protein fra fx Sydamerika. Samtidig kan restproduktet bruges til biogas, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I aftalen er der også afsat ni mio. kroner til at gøre processen fra gylle til biogas hurtigere. Hvert år producerer dansk landbrug store mængder gylle, som kan omdannes til biogas og bruges til varme og strøm til de danske husstande.

Så længe gyllen bliver opbevaret i stalden, kan der nemlig udledes drivhusgasser til atmosfæren, som kunne være blevet til biogas, i stedet for at påvirke klimaet.