Mælkebønder får længere tid til moderniseringer

Regeringen vil sammen med en række partier forlænge fristen for krav til kvægstalde.

I løbet af de kommende år skal danske mælkebønder lave en lang række betydelige investeringer i nyt staldinventar, men nu får de ekstra tid at løbe på. Regeringen vil sammen flere partier udskyde fristen for fire krav til indretningen af malkekvægstalde. Derudover vil regeringen udskyde forbuddet mod bindestalde, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- De danske mælkebønder er i fuld gang med at investere i moderne stalde, så de lever op til lovens nye krav. Vi er i en bred kreds af partier enige om at udskyde nogle af fristerne i loven, så mælkebønderne kan følge med. Det er jeg meget tilfreds med, siger miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

Udskydelsen af fristerne sker for at give mælkebønderne mulighed for at få økonomien på plads til at indfri de nye krav. Beregninger fra landbrugsvidencenteret Seges siger, at 700 af de 3300 mælkeproducenter herhjemme er kriseramte, mens 400 er direkte konkurstruede.

Dyrlægen på årligt besøg

Ministeren vil nu indkalde partierne til møde om de konkrete deltaljer. Her vil regeringen blandt andet lægge op til, at kravene til blandt andet antallet af drikkekopper og adgang til kobørster udskydes til 2021. Desuden vil regeringen udskyde fristen for besætninger med bindestalde, så de på visse betingelser kan fortsætte til 2027 i stedet for 2022.

- Bindestalde er en forældet staldtype. Derfor laver vi en ny overgangsperiode, hvor køer i bindestalde bl.a. skal på græs, ligesom en dyrlæge én gang om året skal besøge de malkekvægsbedrifter, der gør brug af fristforlængelsen på de andre krav, for at tjekke, at det ikke giver problemer med dyrevelfærden, at kravene udskydes, siger miljø- og fødevareministeren. 

Forslaget om at udskyde fristerne støttes foruden regeringen af DF, S, LA og K.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.