Kystbyggeri: Inspiration fra naboer

Regeringen har skelet til Norge og Sverige inden den præsenterede forsøg med bebyggelse langs kysterne.

Ti steder langs de danske kyster vil der de kommende år dukke nye bygninger op, hvor det tidligere har været forbudt at bygge noget som helst.

- Vores turister synes, adgangen til naturen er noget af det bedste vi har. Og det de også siger er, at de mangler lidt bedre service, de mangler nogle flere tilbud, og kan vi kombinere det, så har vi faktisk gjort det godt, siger Carsten Hansen (S), der er minister for by- bolig- og landdistrikter.

I generationer har politikerne vægret sig ved at tillade byggeri langs kysterne. Som et forsøg bliver der nu tilladt at bygge inden for kystbeskyttelseslinjen 10 steder i landet.

Inspirationen til det nye udspil har regeringen hentet hos vores nærmeste naboer.

- Vi er meget inspireret af det der foregår i Norge og Sverige, hvor man flere steder har gjort adgangen til naturen nemmere ved at lave stier, ved at lave nye turist-udsigtsmål, ved at koble dem med arkitekturen, siger Carsten Hansen.

SF: Vi nedbryder naturen

Både Enhedslisten og SF har været fremme med kritik af forslaget.

I følge Enhedslisten har Danmark netop på grund af den restriktive lovgivning været i stand til at forhindre bebyggelse på og i nærheden af de danske strande.

- Hvis man for at tilgodese kortsigtede økonomiske interesser og investorernes ønsker om at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen accepterer forringelser af naturen, gør man også de danske kystområder mindre attraktive, siger Per Clausen.

Han peger dermed på, at regeringen med forsøgsordningen stik imod målsætningen risikerer at medvirke til at undergrave grundlaget for natur- og kystturisme i Danmark.

Og den bekymring deles af vækstordfører for SF Steen Gade, der ikke støtter særaftalen om en forsøgsordning.

- Vi risikerer - under dække af ordet forsøg - at starte en nedbrydning af flere generationers kamp for at sikre Danmarks kyster og sikre alle mennesker lige adgang til ægte kystnaturoplevelser, siger Steen Gade.

Men den bekymring deler regeringen ikke.

- Det er jo ikke meningen nogen vil plastre vores dejlige kyster til med store badehoteller, men man kan måske forestille sig, at der ligger en ny bygning et eller andet sted på et udsigtspunkt. Og det er noget man har efterspurgt, siger landdistrikternes minister, Carsten Hansen.

Ikke nok med 10 projekter

Venstre havde gerne set en mere "ambitiøs" vækstaftale for turisterhvervet end den, som partiet fredag indgik med SR-regeringen, Dansk Folkeparti og De Konservative.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man lægger sig fast på 10 projekter, når man tænker på, hvor mange kystkommuner vi har, som kunne have gavn af det her, siger Venstres turismeordfører, Hans Chr. Thoning.

Han kalder aftalen "starten på processen" og lægger ikke skjul på, at der efter det største oppositionspartis opfattelse skal gives tilladelse til endnu flere byggerier, når forsøgsordningen skal evalueres efter fem år.