Hver anden klage over charterferien handler om hotellet

Klager på ferierejsen går oftest på hotellet. Rejsebureauer erkender behov for mere præcis information.

Når danske forbrugere klager over en ferierejse, er det oftest hotellet, der ikke har levet op til forventningerne.

I 2018 afsagde Pakkerejse-Ankenævnet kendelser i 241 klagesager. I lidt over halvdelen var der utilfredshed med hotellet.

Det var især standarden - herunder indretning og størrelse - men også støjgener har været i sagsbunken.

Hos Danmarks Rejsebureau Forening, der er brancheforening for danske rejseselskaber, mener direktør Lars Thykier, at der skal gøres mere for at afstemme forventningerne.

- Hvis man som rejsebureau ikke har fået beskrevet sit produkt nok, så kan kunderne føle, at de ikke har fået det, de har betalt for, og derfor finder de anledning til at klage.

- Derfor er det et område, man altid skal have fokus på. Det har vi haft i mange år og har det fortsat, siger Lars Thykier.

Stadig et lavt antal

Han mener samtidig, at antallet af klager er meget lavt, set i lyset af antal solgte rejser.

- Antallet er supergodt, når man tænker på, hvor mange millioner pakkerejser der bliver solgt.

- Det er helt rimeligt, at folk klager, hvis de er utilfredse med, hvad de har købt. Vi kan bruge klagerne til at blive endnu skarpere på, hvordan vores produkt skal præsenteres, siger Lars Thykier.

Foruden hotellet går klagerne på rejseledere og guider samt udflugter, der ikke levede op til forventningerne.

Desuden har der været klager over aflysninger, forsinkelser og ventetid på transport.

Afgørelserne viser, at det økonomisk set kan betale sig at klage, for størstedelen af de rejsende har fået penge retur i et eller andet omfang.

26 procent af klagerne fik fuldt medhold. 44 procent fik delvist medhold, mens afgørelsen i 28 procent af sagerne gik rejseselskabets vej.

Derudover afviste ankenævnet at behandle en lille håndfuld sager.

Antallet af klagesager er stort set uændret sammenlignet med 2017.

Pakkerejse-Ankenævnet er et privat klagenævn, som behandler klager fra forbrugere over pakkerejser.

Det er oprettet af Forbrugerrådet Tænk, Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureau Forening.
    
/ritzau/