Her er mest og mindst biodiversitet: Se din egen kommunes naturkvalitet på ny liste

Thisted er højest placeret her i landsdelen, mens Morsø Kommune ligger i bunden i Danmarks Naturfredningsforenings nye undersøgelse, der rangerer kommunernes naturkvalitet.

Nogle steder i Midt- og Vestjylland går det rigtig godt med naturkvaliteten og levesteder til truede arter. Andre steder går det knap så godt. 

Det viser en helt ny opgørelse, som en gruppe forskere fra Aarhus Universitet har lavet sammen med Danmarks Naturfredningsforening. 

Opgørelsen - kaldet Naturkapitalindekset - rangerer alle landets kommuner efter, hvor mange levesteder for truede arter der er i kommunerne. Så jo højere man står på listen, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve.

Sådan rangeres de midt- og vestjyske kommuners naturkvalitet:

RangeringKommune
12. pladsThisted
13. pladsSilkeborg
20. pladsIkast-Brande
24. pladsViborg
32. pladsHolstebro
35. pladsRingkøbing-Skjern
37. pladsHerning
44. pladsLemvig
62. pladsSkive
92. pladsStruer
95. pladsMorsø

Listen kan bruges til at give kommunerne mulighed for sammenligne deres naturværdier med hinanden, lyder det i en pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Naturkapitalindekset bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den, siger seniorforsker ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs, der står bag Naturkapitalindekset, i pressemeddelelsen.

Meget landbrugsjord på Mors

Her i landsdelen ligger Morsø Kommune i bunden af Naturkapitalindekset som nummer 95 ud af landets 98 kommuner. 

naturkapitalindeks-morsø
Foto: Naturkapitalindekset, Danmarks Naturfredningsforening

Morsø Kommunes bundplacering skyldes især, at kommunen har en stor procentdel opdyrket landbrugsjord. Faktisk består knap 74 procent af kommunens areal af marker, som ifølge Naturkapitalindekset har en lav naturværdi, fordi de truede dyr og planters mulighed for at leve der ikke er særlig stor.

Men undersøgelsen gør alligevel ikke noget særligt indtryk på Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen. 

quoteHvis det er en majsmark, så er det jo majs, der er – og ikke alt mulig andet. Det er det, vi lever af. Det er vigtigt, det er også natur.

Hans Ejner Bertelsen, borgmester, Morsø Kommune

- Det er klart, at det altid er bedst og sjovest at være i den rigtige ende af en undersøgelse, men jeg synes ikke, der bliver tegnet et reelt billede af, hvor man oplever mest natur i den undersøgelse her, siger borgmesteren.

Hvis man spørger ham, er en opdyrket mark også natur, også selvom der måske ikke kan leve særligt mange forskellige dyre- og plantearter på landbrugsjordene.

- Vi er jo et land med landbrugsområder, hvor en stor del af vores areal er dyrket af landbrugsarealer. Hvis det er en majsmark, så er det jo majs, der er – og ikke alt mulig andet. Det er det, vi lever af. Det er vigtigt, det er også natur, siger Hans Ejner Bertelsen.

Er du enig i, at der måske mangler artsrigdom i naturen på Mors? 

- Jo, man kan sige, at der skal være artsrigdom på de steder, som så ikke er dyrket landbrugsjord. Landbruget har en vigtig plads. 15 procent af alle jobs på Mors relaterer sig til landbrug. Det er vi nødt til at respektere, for der er regninger, der skal betales også, siger borgmesteren.

Thisted har flere skove og søer

Thisted er den højest placerede kommune her i landsdelen, og samtidig den 12. bedste i hele landet, når det kommer til naturkvalitet og biodiversitet.

Naturkapitalindekset, Danmarks Naturfredningsforening
Naturkapitalindekset, Danmarks Naturfredningsforening

I modsætning til Morsø Kommune har Thisted markant større areal med skov, sø, hede og eng, som regnes for at have en højere naturværdi, fordi flere truede arter kan leve der. 

Udover kommuner med et stort landbrugsareal rangerer bykommuner også ofte lavt på Naturkapitalindekset. 

Du kan se hele listen på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Sådan forbedrer kommunen sit Naturkapitalindeks:


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.