Gåseplage koster millioner

I Skjern Ådalen har vestjyske landmænd allerede opgivet vintersæd på 1500 hektar landbrugsjord.

Hvert år angribes den jyske vestkyst af gæs i titusindvis og ribber markerne for vintersæd. Gæssene slår sig ned og afgnaver på et enkelt døgn en hel mark, og plagen koster landmændene samlet over 1,5 millioner kroner i tab per sæson, siger landmand Peter Jensen i Skjern Ådal til Vestjysk Landboforenings hjemmeside; www.vjl.dk

Håndsrækning til plagede landmænd

Landmændene har dog en mulighed. De kan søge om dispensation til at skyde de fredede bramgæs, der over de seneste 30 år er eksploderet i omfang, så bestanden i dag består af 700-800.000 gæs. Men for at opnå en dispensationsbevilling skal alle andre muligheder først være definitivt udtømt, understreger skovrider Ulrik Lorenzen, Skov- og Naturstyrelsen i Blaavandshuk.- Der skal gode argumenter til for at opnå en dispensation. Landmanden skal have gjort en markant og helhjertet indsats for at skræmme gæssene fra markerne, siger han.- Det er jo meget kontroversielt at skyde dyr, der er på EU's liste over fredede dyr, pointerer Ulrik Lorenzen.Der er i Blaavandshuk endnu hverken modtaget eller udstedt en sådan dispensation.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.