Flere søger mod tekniske uddannelser via kvote 2

Flere søger i årets kvote 2-ansøgning mod tekniske uddannelser, mens færre søger de kunstneriske uddannelser.

Den tekniske uddannelse som eksempelvis ingeniør er blevet mere populær, mens færre vil have en kunstnerisk uddannelse som eksempelvis designer.
    
Det billede tegner sig, efter at Uddannelses- og Forskningsministeriet er blevet klar med årets endelige opgørelse over de mere end 56.000 ansøgere, der har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2.
    
Uddannelsen som designer har oplevet den største procentvise tilbagegang i antallet af ansøgere, mens den største fremgang ses på ingeniørstudiet.
    
Ansøgertallet er således faldet på designeruddannelsen fra 1108 kvote 2-ansøgere med 1.-prioritet sidste år til kun 686 i år.
    
På uddannelsen som civilingeniør er den største vækst i ansøgertallet. Her er antallet af ansøgere steget fra 1082 i 2016 til 1382 i år.
    
Uddannelsen som designer har ifølge ministeriet da også en stor ledighed blandt nyuddannede, imens der i højere grad efterspørges ingeniører.
    
Det glæder derfor uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), at flere unge søger mod de tekniske uddannelser.
    
- Vi har brug for dygtige ingeniører. Det er derfor positivt, at søgningen mod de tekniske uddannelser igen stiger. Det er arbejdskraft, som vores virksomheder har efterspurgt længe.
    
- Fra politisk side har vi samtidig opfordret til, at man søger ind på uddannelser, hvor der er gode fremtidsmuligheder. Det budskab ser ud til at være forstået blandt de unge, siger Søren Pind i en meddelelse.
    
Hos ingeniørforeningen IDA glæder formand Thomas Damkjær Petersen sig over interessen, som han kalder fantastisk.
    
- Der er mangel på ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede mange lande omkring os, og virksomhederne er allerede i tæt kapløb med eksempelvis Storbritannien, Tyskland og Holland om rekruttering af udenlandske ingeniører.
    
- Derfor håber jeg da også, at den samlede søgning stiger, og at langt de fleste af dem der søger, får lov til at læse til ingeniør, siger Thomas Damkjær Petersen i en skriftlig kommentar.
    
Det samlede antal ansøgere til uddannelser via kvote 2 er faldet en smule i forhold til sidste år. I år søgte 56.794 ind gennem kvote 2, mens det kun er 56.042, der har gjort det i år.
    
Det endelige antal af ansøgere til uddannelserne i år kan først gøres op, når fristen for at søge via kvote 1 ender 5. juli.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.