Fædre bliver ligestillet med mødre: Får ret til sorgorlov

At miste et spædbarn rammer far lige så hårdt, som det rammer mor. Nu får fædre ret til orlov ligesom mødre.

Hvis et barn dør kort efter fødslen, har begge forældre nu ret til sorgorlov. Det har alle partier i Folketinget torsdag vedtaget.

 Den nye lov betyder, at begge forældre eller adoptivforældre fra 1. februar 2018 har ret til sorgorlov, hvis de mister deres barn kort tid efter fødslen. I dag er det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der har den ret.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder den tidligere lovgivning på området "forældet" og helt "urimelig" over for fædre.

- Det er helt ubærligt at miste sit barn, og det er det for begge forældre. Jeg er rigtig glad for, at Folketingets partier i dag enstemmigt har vedtaget, at både mor og far skal have ret til sorgorlov, hvis deres barn dør eller bortadopteres kort efter fødslen, siger Troels Lund Poulsen.

Ret til 14 ugers fravær

Konkret får fædre, medmødre og begge adoptanter ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død eller bortadoption inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale om sorgorlov, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med Finansloven for 2018. Her blev der afsat 22 millioner kroner varigt om året til sorgorlov.

De berørte forældre får med loven pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

For ledige ændres anmeldelsespligten, så ledige får samme frist på otte uger efter barnets død eller bortadoption til at anmelde fraværet til a-kassen.

/ritzau/