Får sygeplejersker for lidt i løn? Komite siger nej, sygeplejersken Mia er dybt uenig

Sygeplejerskerne strejkede for at få mere i løn, men den lønkommission, der blev nedsat på baggrund af kravet, giver ikke helt sygeplejerskerne medvind.

2:26
Mia Bendixen føler sig kørt over, efter en komité vurderer, at sygeplejerskernes ikke umiddelbart får for lidt i løn.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Skuffelsen er ikke til at tage fejl af. Sygeplejersken Mia Bendixen og kollegaerne kæmpede for to år siden for højere løn.

Dengang strejkede de, men måtte tage til takke med, at regeringen nedsatte en lønstrukturkomité. Og den konkluderer nu, sygeplejersken ikke får for lidt i løn.

- Det er både en flad fornemmelse, men det er også noget, der gør, at man bliver indigneret og får lyst til at sige ”fandeme, nej. Det kan ikke være rigtigt det her,” siger sygeplejersken.

Hun står nu tilbage med følelsen af, at sygeplejerskens opråb ikke er blevet hørt.

- Det står for egen regning, men jeg føler, at vi er smidt under bussen endnu en gang, siger Mia Bendixen, der er sygeplejerske på hospitalet i Silkeborg.

Tillidsmand er chokeret

Lønkomitéen har undersøgt lønniveauet i 50 forskellige fag. Og den kommer frem til, at sygeplejerskerne tjener en lille smule mere, end de burde. 

Komitéen har fokuseret på erhvervserfaring, uddannelse og ledelsesansvar.

2:25
Mia Bendixen og kollegaerne strejkede og demonstrerede for deres sag 25. juni 2021. Dengang fulgte TV MIDTVEST aktionen.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Konklusionerne giver de dog ikke meget for i Silkeborg.

- Der er rigtig, rigtig mange sygeplejersker – både unge og gamle – der er chokeret over, at der kan sidde så mange kloge hoveder i en lønstrukturkomité og så komme ud med en konklusion, der sammenligner æbler og pærer, siger Gitte Krabbe, der er tillidsrepræsentant på Ortopædkirurgisk afdeling i på Regionshospitalet Silkeborg.

- Det kan jo ikke være rigtigt, jeg skal arbejde jul, påske og søndag for at have en løn, jeg kan leve af, siger tillidsrepræsentanten.

For lidt uden genetillæg

For hvis man fraregner genetillæg for skæve arbejdstider, tjener sygeplejersken ifølge kommissionen lidt for lidt. Det bider de mærke i hos Dansk Sygeplejeråd.

- Vi skal huske på, der er et bilag i rapporten, som viser løn uden genetillæg. Der kan man se, at sygeplejersker ligger 5000 kroner lavere end andre på samme uddannelsesniveau såsom folkeskolelærerne, siger Anja Laursen, som er kredsformand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland.

Anja Laursen er kredsformand for de midtjyske sygeplejersker. Hun mener, politikerne bliver nødt til at have fokus på, at grundlønnen for sygeplejerskerne er lavere end for andre på samme uddannelsesniveau. For der er mangel på sygeplejersker, argumenterer hun.
Anja Laursen er kredsformand for de midtjyske sygeplejersker. Hun mener, politikerne bliver nødt til at have fokus på, at grundlønnen for sygeplejerskerne er lavere end for andre på samme uddannelsesniveau. For der er mangel på sygeplejersker, argumenterer hun.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Kredsformanden lægger vægt på, at uanset hvad rapporten viser, er der en stor udfordring i sundhedsvæsnet. 

For der mangler personale. Og det bliver politikerne nødt til at forholde sig til, mener hun.

- Vi mangler 5000 sygeplejersker. Om få år er det 8000. Det er man nødt til at adressere, siger kredsformanden.

Bliver det ikke svært på den her baggrund at overbevise nogen om, at I skal have mere i løn?

- Jo, hvis man tager rapporten, sådan som man ligger, med det hovedfokus. Men det ændrer ikke ved, at vi mangler 5000 sygeplejersker for nuværende, og at det har alvorlige konsekvenser, siger Anja Laursen.

Om komitéens arbejde betyder noget for, hvor meget sygeplejersker og andre offentligt ansatte vil få i løn fremover, er endnu for tidligt at sige. 

Minister vil ikke kommentere løn

For beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil ikke forholde sig til komitéens tal for sygeplejerskernes løn.

- Jeg har ingen holdning til, hvordan vi forhandler overenskomster, og hvilke grupper der får hvad i løn.

- Det, jeg som minister har sagt, og regeringen har sagt, er, at vi frem mod de næste overenskomstforhandlinger vil give mulighed for et løft til de grupper, hvor vi kan se, at vi mangler hænder, siger ministeren til Ritzau.