Bilforhandlere: Leasingvilkår er konkurrenceforvridende

Forhandlerforening fra Silkeborg er træt af leasingbranchens vilkår. Formanden kalder dem konkurrenceforvridende.

Torsdag skriver Jyllands-Posten, at leasingfirmaer har fået tilbagebetalt mange afgiftskroner på grund af de regler, der hidtil har været gældende. Men ifølge Henrik Thomsen, der er formand for forhandlerforeningen, Bilernes By, i Silkeborg, har de nye regler ingen virkning. Nu som tidligere er der tale om konkurrenceforvridning.

- Det er ulige vilkår, og vi kan ikke konkurrere imod det. De (leasingfirmaerne, red.) kan sælge bilerne billigere efter leasingaftalerne, siger Henrik Thomsen til TV MIDTVEST.

Leasingbranchens vilkår lidt forenklet

Ifølge brancheorganisationen, De Danske Bilimportører, har problematikken vedrørt to elementer:

1. Leasingfirmaerne har kunnet få refunderet (dele af) registreringsafgiften på grund af et lavere værditab på bilen - efter leasingperioden - end forventet.

2. Leasingfirmaerne har købt store partier af nye biler hjem - på grund af den store mængde til en lavere indkøbspris. Tidligere var det indkøbsprisen, der fastsatte afgiften. Med andre ord: Jo lavere indkøbspris, jo lavere afgift. Når leasingfirmaerne efter leasingperioderne har solgt bilerne videre, har de skullet betale bilernes resterende registreringsafgift. Den har været lavere end for andre biler på markedet, som oprindeligt er købt til en højere indkøbspris. Derfor har leasingfirmaerne kunnet opnå en større profit på sine biler end andre sælgere på markedet, fordi markedsprisen har været den samme, hvad enten sælger har betalt en høj eller lav afgift.

Det er særligt sidstnævnte, Henrik Thomsen anser som konkurrenceforvridende.

DF om leasingbranchen: Uintelligent

Over for Jyllands-Posten udtrykker Christian Brandt, der er direktør i brancheforeningen, Finans og Leasing, at det er muligt at omgå de nye regler i forhold til refundering af registreringsafgiften ved at lave kortere leasingaftaler. En udmelding, Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, anser som uintelligent.

- Det er drønærgerligt. Men det er trods alt positivt, at leasingbranchen er så uintelligent, at den nævner det, inden vi er færdige med at behandle lovforslaget, siger han til avisen.

Den 3. oktober præsenterede Regeringen stramninger af leasingreglerne. Men en ny lovgivning er endnu ikke forhandlet på plads i Folketinget.