Beregning: 80 kroner for cigaretter kan blive dyrt for staten

Det fremgår af et svar fra 7. januar fra finansminister Kristian Jensen til Folketingets Finansudvalg.   

I svaret fremgår det, at Skatteministeriet har lavet beregninger, der viser, hvordan samfundsøkonomien vil blive påvirket, hvis prisen for en pakke cigaretter stiger fra 40 kroner til henholdsvis 50, 60, 70, 80, 90 og 100 kroner.

Skatteministeriets beregninger, som er forbundet med usikkerhed, viser, at det vil medføre et samlet mindreprovenu på 2,3 milliarder kroner for staten, hvis prisen for en pakke cigaretter bliver fordoblet til 80 kroner.

- Så hvis man forhøjer afgiften til 80 kroner per pakke, så skal man ud at finde finansiering, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos. For eksempel ved at hæve andre skatter eller ved at skære i de offentlige udgifter. I beregningerne er der taget højde for grænsehandel og arbejdsudbud, siger han.

I svaret fra Kristian Jensen fremgår det, at "der er generelt en vis usikkerhed forbundet med at skønne over effekterne af afgiftsforhøjelser på cigaretter og tobak, og denne usikkerhed er voksende med størrelsen af afgiftsforhøjelsen".

- Usikkerheden skyldes, at de skønnede afledte virkninger på både forbrugsadfærden og arbejdsudbuddet tager udgangspunkt i virkningerne af relativt små afgiftsændringer, hvor der er et vist empirisk grundlag for at kunne skønne over effekterne. Der er imidlertid ingen sikker viden om størrelsen af effekterne på cigaretsalget i Danmark og tobaksmarkedet generelt ved meget store afgiftsforhøjelser, som der spørges til, fremgår det af svaret.

I svaret står der også, at man generelt forventer, at det vil give et positivt provenu for staten, hvis prisen for en pakke cigaretter stiger til et sted mellem 60 og 70 kroner. Herefter ventes kurven at knække, så det koster flere penge for samfundet, jo dyrere prisen for en pakke cigaretter bliver.

Blandt de afledte effekter er, at man forventer, at flere danskere vil holde op med at ryge, jo mere prisen stiger. Hvis prisen for en pakke cigaretter kommer helt op på 100 kroner, ventes det almindelige salg af cigaretter og røgtobak ifølge beregningerne praktisk talt at ophøre. Man regner i så fald med, at danskerne vil dække deres forbrug via grænsehandel eller illegal handel med cigaretter i Danmark


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.