Akutaftale til 600 millioner

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i aftes en aftale der sikre millioner til det akutte beredskab i vestjylland.

Partierne blev enige om 600 millioner til sundhedstilbud i udkandts-områderne.

Og størstedelen af pengene ender i vores landsdel. Aftalen betyder, at Holstebro får et sundheds- og akuthus med skadeklinik og en lang række specialer.

Der kommer en ekstra ambulance, Lemvig får akuthus og en lægehelikopter bliver nu, som et forsøg placeret i Karup. Dermed kan alle få hjælp indenfor de lovede 15 minutter, uden at der ændres ved placeringen af det nye supersygehus i Gødstrup.

Der er tale om et éngangsbeløb, som Regeringen og Dansk Folkeparti vil give til et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro, en forsøgsordning med lægehelikopter i Karup og til etablering af moderne tidssvarende lægehuse.

For at regionerne kan få del i de mange millioner skal de ansøge om penge til konkrete projekter, og efterfølgende skal de selv betale for driften. Så reelt skal regionerne forpligte sig til permanente driftudgifter.

Reporter Klaus Knudsen Pedersen lurede stemningen ved sygehuset i Holstebro.