302 millioner kroner skal sikre sunde husdyr

​Der er bred politisk enighed om en ny aftale om sunde husdyr og MRSA.

Aftalen skal blandt hjælpe til at undgå at kvægbesætningerne får samme udfordringer med MRSA, som svineproducenterne har oplevet. Foto: Scanpix / Henning Bagger

- Forebyggelse er bedre end bekæmpelse.

Sådan lyder det i dag i en aftale om sunde husdyr, som samtlige af Folketingets partier har indgået. Forliget handler om, hvordan bekæmpelse af sygdomme blandt dyr i landbruget skal ske de næste fire år.

Man er blevet enige om at afsætte 302,6 millioner kroner til blandt andet overvågning af husdyr-MRSA i flere husdyrarter, hvor det skal være muligt at agere tidligt ved tegn på en stigning. Det er for at undgå, at for eksempel kvægbesætningerne ikke får samme udfordringer med MRSA, som svineproducenterne har oplevet.

Der bliver også lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme, og så skal der udvikles ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, fravænningsalder og dødelighed.

- Med den her aftale tager vi stort skridt i indsatsen mod MRSA. Vi holder fokus på et ambitiøst mål for nedbringelsen af antibiotika, mens zink udfases af svineproduktionen. Samtidig sikrer vi, at dyrevelfærden i den brede danske landbrugsproduktion herfra vedvarende bliver løftet. Alt sammen i balance med et fortsat effektivt og produktivt landbrugserhverv i Danmark, siger landbrugs- og fødevareordfører Simon Kollerup for Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Fakta om Veterinærforlig III

 • Gælder i perioden 2018 – 2021 med en samlet ramme på 302,6 millioner kroner.
 • Forligsparterne er enige om at mødes ved handlingsplanens udløb i 2018 for at fastsætte nye mål for reduktion af antibiotikaforbruget på baggrund af en evaluering af de seneste data omkring antibiotikaforbruget og nyeste viden om forbrug og resistens, som også anbefalet af ekspertgruppen.
 • Der nedsættes et uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd, som skal sikre evidensbaseret veterinærfaglige beslutninger i forhold til brug af veterinærmedicin.
 • Opgaven for det veterinærmedicinske ekspertråd i 2018 er at komme med konkrete anbefalinger. 
 • Der udvikles en ordning om ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, højere fravænningsalder og lavere dødelighed.
 • Samtidig skal det undersøges, om elitebedrifterne kan opnå fordele ud over branding, for eksempel kontrolmæssigt. Forligsparterne er enige om, at en ordning for elitebedrifter skal udvikles i løbet af 2018 og implementeres i løbet af forligsperioden. 
 • Flokmedicinering skal nedbringes og reserveres til situationer, hvor andre behandlingsformer eller forebyggende tiltag er utilstrækkelige
 • Derfor iværksættes blandt andet på baggrund af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger forskning i mulige alternativer til antibiotika herunder brug af vaccination.
 • Flere regler forenkles. Blandt andet afskaffes krav om, at dyrlægen skal føre logbog over rådgivningsbesøg og attestere, hvor meget tid der er anvendt i besætningen.
 • Der bliver lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme. 
 • Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold styrkes med en million kroner årligt til bl.a. indsats mod brodne kar og illegal import af antibiotika og ulovlige dyr. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet