302 millioner kroner skal sikre sunde husdyr

​Der er bred politisk enighed om en ny aftale om sunde husdyr og MRSA.

- Forebyggelse er bedre end bekæmpelse.

Sådan lyder det i dag i en aftale om sunde husdyr, som samtlige af Folketingets partier har indgået. Forliget handler om, hvordan bekæmpelse af sygdomme blandt dyr i landbruget skal ske de næste fire år.

Man er blevet enige om at afsætte 302,6 millioner kroner til blandt andet overvågning af husdyr-MRSA i flere husdyrarter, hvor det skal være muligt at agere tidligt ved tegn på en stigning. Det er for at undgå, at for eksempel kvægbesætningerne ikke får samme udfordringer med MRSA, som svineproducenterne har oplevet.

Der bliver også lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme, og så skal der udvikles ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, fravænningsalder og dødelighed.

- Med den her aftale tager vi stort skridt i indsatsen mod MRSA. Vi holder fokus på et ambitiøst mål for nedbringelsen af antibiotika, mens zink udfases af svineproduktionen. Samtidig sikrer vi, at dyrevelfærden i den brede danske landbrugsproduktion herfra vedvarende bliver løftet. Alt sammen i balance med et fortsat effektivt og produktivt landbrugserhverv i Danmark, siger landbrugs- og fødevareordfører Simon Kollerup for Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Fakta om Veterinærforlig III