Solceller og naturfredning går sammen: - Det er en win-win

Kan en solcellepark og mere vild natur forenes? I Vestjylland spirer et nyt samarbejde.

Solcelle-natur samarbejde John Clausen og Uffe Christensen
Foto: Mikkel Eskelund

Til at starte med var de natur-glade skeptiske. En ny solcellepark i Vestjylland var på vej. 

- Vi så på landskabet og tænke: ”Argh, det er nok ikke lige det bedste sted,” fortæller John Clausen. 

Han er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Lemvig. I 2020 lå de spæde planer for en ny solcellepark ved Rammedige sydvest for Lemvig klar. 

2400 solceller på omtrent 90 hektar land. Der svarer til et område på størrelse med 180 fodboldbaner. Men ikke et hvilket som helst stykke land. 

Solcelleparken er ved at blive bygget på et område på omkring 90 hektar syd for Lemvig.
Solcelleparken er ved at blive bygget på et område på omkring 90 hektar syd for Lemvig.
Foto: Mikkel Eskelund

Søer fra istiden

- Det her landskab er et morænelandskab, med bakker og ’dødishul-søer’, som er interessante, fordi de er fra istiden og er særligt dybe, og derfor har et anderledes dyreliv i og omkring søen, forklarer John Clausen. 

Fra Rammedige og til Rom syd for Lemvig ligger 291 dødishul-søer, oplyser John Clausen. Alligevel satte Dansk Naturfredning sig for at stoppe planerne. 

- Vi vil gerne redde mange flere af de her søer og vandhuller i Lemvig Kommune, forklarer John Clausen. 

John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening forklarer, at dyrelivet omkring de særligt dybe søer i området er vigtigt at passe på.
John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening forklarer, at dyrelivet omkring de særligt dybe søer i området er vigtigt at passe på.
Foto: Kathrine Sejersbøl Tobiasen, TV MIDTVEST

- Og så kan man anke, eller gøre noget andet, for at stoppe projektet. Men i stedet valgte vi at tage kontakt til selskabet, og spørge om vi kunne snakke om det, fortæller han. 

Og den idé var Skovgaard Energy med på. 

- Traditionelt set har vi været lidt berøringsangst overfor at inddrage Danmarks Naturfredningsforening, men det har vi taget livtag med, og på et meget tidligt tidspunkt inddraget Johan og hans kollegaer i vores tanker om projektet, for at finde ud af, hvor vi støder imod hinanden, forklarer projektleder i Skovgaard Energy, Uffe Christensen. 

1:26
Et unikt samarbejde mellem energibranchen og naturfredningsforeningen er blevet til virkelighed i Vestjylland.

Bevæger sig i takt med solen 

Solcelleparken er Skovgaard Energys første solcelleprojekt, og derfor er selskabet ikke bundet af "gamle vaner", mener projektlederen. 

Anlægget kobles ind i elnettet i en hybridopkobling, sammen med eksisterende vindmøller, som også kobles op med et PTX-anlæg. 

Og så bygges solcellerne på skinner, så de flytter sig i takt med solen, og ikke skygger for planterne under i længere tid. 

Det er én af de tiltag, som betyder meget for naturen, fortæller John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening. 

- Det gør at vi pludselig får meget mere sol ned på jorden, overfor et gammelt solcelleanlæg, hvor man sætter solcellerne fast, og der er der ikke nær så god mulighed for at så fx kløver på marken.

Solceller på skinner gør at solcellerne kan flytte sig med solen, og dermed ikke skygger på samme steder dagen lang.
Solceller på skinner gør at solcellerne kan flytte sig med solen, og dermed ikke skygger på samme steder dagen lang.
Foto: Mikkel Eskelund

Der er heller ikke planer om hegn rundt om anlægget, hvilket både John Clausen og Uffe Christensen betegner som et form for levn fra fortidens måde at bygge solcelleparker. 

I stedet skal der plantes frø, som giver gode levevilkår for både harer, viber, lærker og sjældne vagtler, og salamanderne i søen.

En god kop kaffe og ren win-win

- Vi har en interesse for at styrke den grønne omstilling med vedværende energianlæg, mens John og resten af Danmarks Naturfredningsforening har en anden interesse, som er at fremme natur, forklarer Uffe Christensen.

- Samlet set får vi styrket den vedvarende energi, og samtidig får biodiversiteten og vandmiljøet et ordentligt løft – så det er en win-win situation, mener projektlederen. 

Samarbejdet om solcelleparken kom i stand i 2021 og målet er, at anlægget er i drift i 2024. 

Selvom interesserne gik hver sin vej, så var der i virkeligheden ikke meget, som skilte naturelskerne fra solcelleelskerne. 

Solcelleparken ved Rammedige er det første projekt af sin slags for Skovgaard Energy, fortæller projektleder Uffe Christensen.
Solcelleparken ved Rammedige er det første projekt af sin slags for Skovgaard Energy, fortæller projektleder Uffe Christensen.
Foto: Kathrine Sejersbøl Tobiasen, TV MIDTVEST

- Det kan godt være, at vi støder lidt mod hinanden, men hvis vi lige skræller det øverste lag af og hver især bøjer os lidt, så kan vi jo egentlig på rigtig mange parametre i sådanne projekter finde fælles fodslag, siger Uffe Christensen fra Skovgaard Energy. 

Samarbejdet er foregået gnidningsfrit og uden råben og skrige, istemmer John Clausen fra Dansk Naturfredningsforening. 

Og så er det måske særligt gnidningsfrit i Vestjylland - mener projektlederen.

- Det kræver bare, at vi sætter os ned, drikker noget kaffe, og finder nogle løsninger. Og det er vi heldigvis rigtig gode til herude i Vestjylland – vi behøver ikke skrive så meget frem og tilbage, vi får tingene til at ske i stedet for, siger han.