Læs livebloggen her: To mænd idømt fængsel for forsøg på kidnapning og voldtægt

Det sendte chokbølger gennem Herning, da to kvinder i efteråret sidste år anmeldte to nærmest identiske forsøg på kidnapning og voldtægt.

For det ene forhold har anklagemyndigheden rejst tiltale, og der er tirsdag faldet dom i sagen.

29-årige Constantin Claudiu Micu og 21-årige Cristian Valentin Spirlea er begge blevet idømt to år og ni måneders fængsel for forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt mod en 23-årig kvinde.

Den 29-årige modtog dommen, mens den 21-årige ankede til landsretten.

Her kan du læse de to mænds forklaring fra mandagens retsmøde.

TV MIDTVEST har liveblogget fra retsmødet. Livebloggen opdateres ikke længere, men du kan læse eller genlæse, hvad der kom frem, herunder.

11. jun kl. 12:09

Livebloggen lukker

Vi er nu nået til vejs ende her ved behandlingen af sagen ved Retten i Herning. 

Livebloggen lukker derfor også ned nu. 

Tak for, at I læste med.

11. jun kl. 12:09

Line Amby Svensson giver interview

Anklager Line Amby Svensson gik efter en straf på mellem to år og ni måneder og tre års fængsel.

En enig domsmandsret valgte at idømme begge mænd en fængselsstraf på to år og ni måneder ligesom de blev udvist af Danmark.

- Det kan jeg kun være godt tilfreds med, lyder det fra anklageren.

Hun hæfter sig ved, at flere af hendes argumenter også blev gentaget af retten, da de fortalte, hvorfor straffen blev som den gjorde.

- Det er helt afgørende, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at der er tale om forsøg på overfaldsvoldtægt, som normalt takseres højt. Derudover har de været to, der har handlet sammen, hvilket er værre end én, ligesom det er skærpende for straffen, at de har forsøgt at tage hende med.

11. jun kl. 12:04

Kaare Kristoffer Kolbæk Kristensen giver interview

Forsvarer Kaare Kristoffer Kolbæk Kristensens klient valgte ikke at modtage dommen.

- Jeg synes, at deres situationer er ganske forskellige. Min klient mener, at han har forsøgt at hjælpe pigen, lyder det.

Den 21-årige Cristian Valentin Spirlea skal således have sin sag prøvet ved landsretten.

- Han mener, at han er blevet uretfærdigt dømt.

Kaare Kristoffer Kolbæk Kristensen fortæller, at sagen også har gjort indtryk på ham.

- Det er en frygtelig sag for den her pige og den usikkerhed det har skabt i vores område er ikke rart.

11. jun kl. 11:52

Jakob Fastrup giver interview

Forsvarer Jakob Fastrups klient modtog dommen på to år og skes måneders fængsel, selvom han gik efter frifindelse.

- Han forventer ikke, at det bliver bedre i landsretten, hvis han anker, lyder det fra Jakob Fastrup.

- Min klient er selvfølgelig ikke tilfreds, men på den anden side var det nok det, han havde ventet.

11. jun kl. 11:37

Én modtager - én anker

Begge mænd er på plads igen.

Den 29-årige Constantin Claudiu Micu modtager dommen og protesterer ikke mod fortsat varetægtsfængsling.

Den 21-årige Cristian Valentin Spirlea anker dommen til landsretten for at blive frifundet og ellers for at modtage en mildere dom. Han protesterer ikke mod varetægtsfængsling.

Det var den 21-årige, der tidligere tog det sidste ord og sate en del ord på, hvorfor han er uskyldig.

Således er retssagen nu afsluttet her ved byretten.

11. jun kl. 11:34

Vi venter stadig

Constantin Claudiu Micu er tilbage i retssalen efter at have talt med sin forsvarer.

Lige nu er det Cristian Valentin Spirlea, der sammen med tolken taler med sin forsvarsadvokat i et andet lokale.

Vi afventer derfor stadig, hvordan de forholder sig.

11. jun kl. 11:20

De tiltalte taler med deres forsvarere

De to mænd forlader nu retslokalet for at tale med deres forsvarere om, hvordan de forholder sig til dommen, der lyder på to år og ni måneders fængsel samt udvisning af Danmark.

Altså om de vil modtage dommen eller anke den til landsretten.

Anklageren anmoder om, at de nu dømte mænd skal sidde varetægtsfængslet indtil de enten skal afsone deres straf eller have deres sag prøvet igen.

Der er pause i fem minutter.

11. jun kl. 11:15

Motivet var seksuelt

Dommeren fortæller nu, hvorfor den enige domsmandsret er kommet frem til, at Constantin Claudiu Micu og Cristian Valentin Spirlea er skyldige i tiltalerne.

- De tiltaltes motiv var seksuelt, lyder det.

Det er ifølge retten bevist, at de to mænd forsøgte at få den 23-årige kvinde ind i bilen for at køre hende et sted hen og tvinge hende til et seksuelt forhold.

Retten har lagt vægt på, at den 29-årige spurgte, om hun var ledig, og at der på den 21-åriges blev foretaget adskillige opkald til escortbureauer inden og efter overfaldet.

- De har hver især forklaret, at den andens hensigt var seksuelt.

I straffen på to år og ni måneders fængsel lægges der vægt på, at der er tale om forsøg på overfaldsvoldtægt. 

De to mænd skal også udvises af Danmark. De har ikke haft lovligt ophold i Danmark, lyder det fra dommeren.

11. jun kl. 11:08

Fængsel i to år og ni måneder

29-årige Constantin Claudiu Micu og 21-årige Cristian Valentin Spirlea er blevet idømt to år og ni måneders fængsel for forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt mod en 23-årig kvinde i oktober sidste år.

Desuden skal de to mænd, der begge er fra Rumænien, udvises af Danmark.

Det er en enig domsmandsret ved Retten i Herning, der har afsagt dommen.

De to mænd viste ingen reaktion, da dommen blev læst højt.

11. jun kl. 11:04

Vi er på plads igen

Alle er på plads i salen igen forud for, at dommen mod de to mænd fra Rumænien bliver afsagt.

Det sker som forventet indenfor få minutter.

Tre tilhørere følger med foruden et par repræsentanter fra pressen.

Bag de to tiltalte har fire fængselsbetjente taget ophold.