Vil dræne sø for fiskenes skyld: 100 års historie kan forsvinde ved kommunal beslutning

Ikast-Brande Kommune vil tømme MES Søen for at leve op til EU-direktiv.

Kaj Laursen (tv) og Kasper Pauli Pedersen (th) er uenige om, hvordan meget vand, der skal være i MES Søen.
Kaj Laursen (tv) og Kasper Pauli Pedersen (th) er uenige om, hvordan meget vand, der skal være i MES Søen.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

- Jeg er dybt ryster over den behandling, vi har fået. 

Sådan lyder det fra Kay Laursen, der er bestyrelsesformand for forsyningsselskabet MES.

Reaktionen kommer efter Ikast-Brande Kommune har besluttet at indstille til, at man dræner MES Søen, for at omlægge vandløbet i Skjern Å. 

Sker det, afvikler man 100 års elproduktion. 

- Oprindeligt var det jo her ved MES Søen, man startede med at lave elproduktion til området omkring Brande by for godt 101 år siden, fortæller Kay Laursen. 

At det overhovedet er på tale sker som følge af et vandrammedirektiv fra EU, der skal sikre ”god tilstand” i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand. 

I tilfældet med MES Søen handler det om at skabe større biodiversitet og bedre gydeforhold for fiskene.

- Det er jeg fantastisk glad for. Alle snakker om biodiversitet men Ikast-Brande Kommune gør noget. Det skaber fri passage hele vejen op i systemet, det betyder flere fisk, bedre gydeforhold, større biomasse og bedre natur, fortæller Michael Beck-Hansen, formand, Skjern Å sammenslutningen.

Formanden for Skjern Å sammenslutningen, Michael Beck-Hansen jubler over udsigten til flere fisk i å-løbene.
Formanden for Skjern Å sammenslutningen, Michael Beck-Hansen jubler over udsigten til flere fisk i å-løbene.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Mens han jubler, så grubler Kay Laursen over, hvorfor han ikke har fået noget at vide.

Ifølge ham havde han nemlig fået lovning på, at blive underrettet. 

- For tre år siden var vi igennem en lignende proces, hvor lodsejerne ikke kunne blive enige om, hvad der skulle ske. Så man droppede sagen og der blev lavet en aftale med os, at når man tager den op igen, så blev vi involveret, fortæller Kay Laursen. 

Tørlægning af 100 års historie

Den orientering kommer ifølge Ikast-Brande Kommune først senere i processen. 

I første omgang handlede det om at vælge én ud af fire løsninger, der kunne være med til at skabe en faunapassage for fiskene. 

- Vi har været igennem en forundersøgelse og nu forventer vi en ansøgningsrunde til at få finansieret en af de her løsninger og derfor var det nødvendigt, at vi politisk peger på, hvad er det for en retning, vi vil forsøge at gå i, fortæller Kasper Pauli Pedersen (S), formand for Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget, Ikast Brande Kommune.

En af løsningerne ville bevare MES Søen, men det ville blive en dyre affære. 

- Der ligger krav i forhold til at få tilskud til det her, heriblandt at det skal være det mest omkostningseffektive og der er det her sandsynligvis halvt så dyrt som de andre muligheder, fortæller udvalgsformanden. 

Det mener Kay Laursen er unuanceret. 

Turbinerne hos Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab ved MES Sø har været i brug siden 1922.
Turbinerne hos Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab ved MES Sø har været i brug siden 1922.
Foto: Lars Lauridsen, TV MIDTVEST

For hvis man ender med at dræne søen, dræner man også fødekæden til den vandturbine, der i 100 år har produceret strøm. 

Strømmen kan let erstattes, men det kan vandet i søen og dens betydning ikke sådan lige. 

- Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, når man tømmer den sø for vand. Vi kan komme i en situation, hvor vi ikke kan opretholde stedet og ikke har ordentlige adgangsforhold, lyder det fra Kay Laursen.

Et svært regnestykke

Derfor mener han også, at det er for tidligt at kalde den valgte løsning for den billigste. 

For der vil komme et efterspil, hvis søen bliver tørlagt og det koster omsætningen fra vandturbinen og efterlader tomme bygninger.

- Jeg ved ikke, hvad der er dyrest. For vi er nødt til at regne ud, hvilke erstatningskrav, vi er nødt til at komme med. Som bestyrelsesformand har jeg én opgave, det er at varetage de økonomiske interesser for vores andelshavere, fortæller Kaÿ Laursen. 

Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget forventer alligevel at den valgte løsning bliver vedtaget på et byrådsmøde mandag i næste uge.

Herefter må man så se nærmere på, hvilke konsekvenser, det kan have. 

- Vi lytter selvfølgelig til bekymringer. Vi træffer ikke beslutninger om den her slags uden at kende de egentlige konsekvenser, så vi skal i en dialog. Og så ved vi, at den her løsning vil være forbundet med nogle erstatningskrav, det må skal vi lave en vurdering af, fortæller Kasper Pauli Pedersen.

Om det når dertil, er Kay Laursen ikke sikker på.

Han tror nemlig stadig på, at beslutningen kan nå at gøres om.

- Jeg tror ikke løbet er kørt. Det er først kørt, når man fjerner vandet, lyder det fra bestyrelsesformanden.