Usædvanligt mange: 40 lodsejere går sammen om fælles naturpleje-projekt

Det har krævet meget kaffe at få alle grundejerne med på ideen om fælles naturpleje langs Storåen.

2:24
Nyt stort areal sat af til naturpleje langs Storå.
Foto: Jesper Mortensen, TV MIDTVEST

Et nyt græsareal skal fremme biodiversiteten og sikre oksekød af høj kvalitet. Det er 40 lodsejere i hvert fald blevet enige om. 

I løbet af vinteren er der sat 33 kilometer hegn op langs Storåen, hvor et areal på 148 hektar i naturens tegn skal have en hjælpende hånd. Den hjælpende hånd består af en flok kvæg, der skal afgræsse det store areal, og dermed får rollen som naturplejere.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer nogle dyr herned, fortæller Niels Vinkler Lassen, der er en af lodsejerne, der har lagt jord til projektet.

Mange lodsejere i stort samarbejde 

Græsningsprojektet ved Storåen foregår på tværs af matrikel-skel, og formålet er at pleje og forbedre den nuværende natur samtidigt med, at der bliver produceret lokalt oksekød.

Projektarealet følger Storåen på en cirka 9 kilometer lang strækning beliggende mellem Herning, Sunds og Ikast.

Der er 40 lodsejere med i projektet, der med sin størrelse udgør en væsentlig del af den grønne, lokale omstilling. Men det har krævet en del kaffesnak at få alle grundejere med på idéen.

- Jeg tror, at idéen om at kombinere naturpleje med produktion af godt oksekød bare er for god til ikke at gå med på, for den giver bare god mening, men det har krævet en del snak frem og tilbage, fortæller Karsten Villumsen, der er initiativtager til projektet.

Det er blandt andet dette kødkvæg, der kommer til at agere naturplejere fremover
Det er blandt andet dette kødkvæg, der kommer til at agere naturplejere fremover
Foto: Jesper Mortensen, TV MIDTVEST

Arealets indvielse 

I dag gik lodsejerne så tur sammen med en del andre interesserede langs Storåen, hvor de fik indblik i det naturplejearbejde, det afgræssende kvæg skal foretage sig.

- Der er ingen planter nu. Det ville der have været, hvis der havde gået dyr i vinters, så havde de enten græsset af eller også bare trådt det ned, og så var de grønne spirer kommet ret hurtigt, fortæller Henrik Obling, der er en af de landmænd, der kommer til at have 110 kreaturer gående på arealet.

Det store græsningsprojekt tilgodeser både biodiversitet, jagt, lokal fødevareproduktion og klimaet, og selve naturplejen vil bestå af en kombination med sommergræsning og ekstensiv vintergræsning. Det fjerner næringsstoffer i sommerhalvåret og skaber en bedre diversitet for planter og dyr.

- Om nogle år vil vi være godt i gang med at lave flere arter herude og mere liv i form af fugle og andre dyr, fortæller Henrik Obling.

Det er dog ikke kun lodsejere og landmænd, der er en del af projektet. De 33 kilometer kvæghegn er kommet op ved hjælp af Herning og Ikast-Brande kommuner og 15. Juni Fonden, som har givet tilskud til hegnet.