Udlændingestramninger krænker måske menneskerettigheder

De planlagte stramninger for personer på tålt ophold risikerer at krænke menneskerettigheder for beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård.

De kommende beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast risikerer krænkelse af deres menneskerettigheder. Det konkluderer Institut for Menneskerettigheder i et notat om de planlagte stramninger for personer på tålt ophold og udviste kriminelle.

Stramningerne betyder blandt andet daglig meldepligt, indførelse af en ny underretningspligt og skærpede straffe, hvis man ikke overholder sine pligter, f.eks. brug af fodlænke.

- Det er nogle ret markante stramninger, siger vicedirektør Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder til DR P4 Midt & Vest.  

At alle skal flyttes til Udrejsecenter Kærshovedgård langt fra deres familier og netværk skal også indgå i en samlet vurdering af om indgrebet er proportionalt, siger Louise Holck.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V).

Af den politiske aftale om de bebudede stramninger fremgår det, at det er "regeringens holdning, at spillerummet inden for de forskellige internationale konventioner skal udforskes og om nødvendigt udfordres ... ".


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Politik.