Borgere kræver 90 millioner fra Ikast-Brande Kommune

I et nyt høringssvar prøver borgere i Isenvad at dokumentere, at Ikast-Brande Kommune er erstatningsansvarlige for 90 mio. kr., hvis kommunen opfører otte kæmpevindmøller.

Borgerne i Isenvad mener, at Ikast-Brande Kommune er erstatningsansvarlige for værditab af alle byens ejendomme, hvis kommunen vælger at bygge otte omdiskuterede kæmpevindmøller én kilometer fra bygrænsen.

I december måned blev lokalplanen om at opføre kæmpevindmøllerne på Københavnerheden sendt i høring med frist den 4. april. På vegne af byens borgere afleverede advokat Poul Hvilested fra Holten Advokatfirma i dag et høringssvar til kommunen, hvor borgerne vil dokumentere, at kommunen er erstatningsansvarlig for samlet 90 mio. kr.

Det er første gang nogensinde, at en kommune på forhånd bliver gjort opmærksomme på de økonomiske konsekvenser, opførelsen af vindmøller kan have på ejendomme i nærheden. Det betyder, at borgerne vil have større chancer for at vinde en senere erstatningssag mod Ikast-Brande Kommune.

- For første gang nogensinde er der nogen, der forud for en kommunes beslutning om realisering af et vindmølleprojekt har sat sig for at dokumentere skadevirkningerne. Det er aldrig sket før, siger Poul Hvilested.

Advokat: Lokalplan er ulovlig

Poul Hvilested mener, at byens borgere har en rigtig god sag. Han kalder lokalplanen og opførelsen af de otte kæmpevindmøller, der har en højde på 150 meter og et vingefang som en fodboldbane, for ulovlig.

Vi har en god sag, fordi der er så mange mangler og svagheder ved VVM-redegørelsen

- Vi har en god sag, fordi der er så mange mangler og svagheder ved VVM-redegørelsen, som gør, at den ikke lovligt kan danne baggrund for en beslutning om at realisere projektet, siger Poul Hvilested.

En VVM-redegørelse er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. Som en konsekvens af den mangelfulde redegørelse, står der blandt andet i høringssvaret:

”Vedtages lokalplan 277 ulovligt og ugyldigt vil der være en direkte årsagssammenhæng mellem Ikast-Brande Kommunes ulovlige beslutning og værditabene, der ikke kompenseres. Vedtages lokalplanen vil Ikast-Brande Kommune derfor kunne ifalde et erstatningsansvar for ejendommenes samlede værditab.”

Samlet værditab på 90 mio.

Det er ejendomsmægler Kurt Møller fra EDC i Ikast, der har vurderet, at kæmpevindmøllerne vil få ejendomspriserne i Isenvad til at falde med 20-60 procent alt afhængig af placering.

Her er kommunen på forhånd bekendt med, hvor store tab der vil være, hvis projektet realiseres

Efterfølgende har en revisor og en forsikringsmand på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering for alle ejendomme i byen, der lyder på 384 mio., regnet sig frem til et samlet værditab på 90 mio. kr.

- Her er kommunen på forhånd bekendt med, hvor store tab der vil være, hvis projektet realiseres. Det kan holdes op mod den for ringe erstatning, som systemet vil yde, og forskellen derimellem vil være ansvarspådragende for kommunen, siger Poul Hvilested

- I andre sager har vi set, at værditabene er enorme ved naboskab til store vindmøller. Der er ingen erstatninger, der bliver udmålt i den størrelsesorden, tabet virkelig udgør, fortsætter Poul Hvilested.

Vil bremse projektet

Isenvads borgere håber først og fremmest, at høringssvaret kan være med til at bremse vindmølleprojektet. Efter høringsfristen den 4. april skal byrådet nemlig tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages. Gør den det, vil borgerne gøre krav på kæmpeerstatningen.

- Jeg synes, det er en interessant sag, fordi man vil kunne se, hvad der sker for en kommune, der skal træffe en beslutning, når den på forhånd ved, at den vil påføre sine borgere i et ganske bestemt område meget konkrete og voldsomme tab, der ikke vil blive erstattet, siger Poul Hvilested.

I dag står der seks vindmøller med en højde på 75 meter på Københavnerheden én kilometer fra Isenvads bygrænse. Det er disse vindmøller, som Ikast-Brande Kommune ønsker at rive ned og erstatte med de dobbelt så høje kæmpevindmøller.

Onsdag aften har byrådspolitikere i Ikast-Brande Kommune inviteret Isenvads indbygere til informationsmøde om vindmølleprojektet.

Ikast-Brande Kommunes borgmester, Carsten Kissmeyer (V), har i dag ikke ønsket at komme med en kommentar til TV MIDTVEST.

 

Se herunder hele høringssvaret.

 

 


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Politik.