Store bøder for dødsulykke

Vognmand og virksomhed er dømt i sagen om en chaufførs død under afhentning af last hos Minkfodercentralen i Holstebro.

Både Holstebro Minkfodercentral og vognmandsfirmaet Marius Pedersen havde ansvaret for, at det endte fatalt for den 41-årige chauffør Carsten Jensen, da han den 16. september 2009 skulle hente kemisk affald på minkfodercentralen i Holstebro.

Store bøder

Det fastslår retten i Holstebro. Den har netop idømt Holstebro Minkfodercentral en bøde på 100.000 kroner i sagen, men chaufførens vognmand, firmaet Marius Pedersen, skal betale 80.000 kroner. Begge dømmes for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne. 

Døde af kulilteforgiftning

Chaufføren døde af forgiftning i forbindelse med, at han skulle pumpe forskellige kemiske væsker mellem lastbilen og nogle palletanke. Under arbejdet kom svovlsyre og myresyre i forbindelse med hinanden, og det udvikler kulilte.

Begge har ansvar

Retten vurderer, at netop fordi der netop var tale om var tale om håndtering af farlige væsker påhviler der både arbejdsgiver og fodercentralen et strengt ansvar. Derudover lyder det i præmissen for dommen, at retten finder at vognmandsfirmaet Marius Pedersen havde givet forkert instruktion til den ansatte chauffør, mens det også vejer tungt, at fodercentralen ikke havde kontrolleret, hvad palletankene egentlig indeholdt inden bestilling og afhentning.

Særlig grov karakter

Minkfodercentralen idømmes den største bøde, fordi retten mener, at fodercentralens overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne er af særlig grov karakter, mens bøden til Marius Pedersen på de 80.000 er den normale bødestørrelse for en grov overtrædelse af reglerne.

Både Holstebro Minkfodercentral og vogmandsfirmaet Marius Pedersen havde ansvaret for at en 41-årig chauffør døde i en arbejdsulykke i september.