Skadestue måtte lukkes ned: Lugtgener gjorde medarbejdere svimle

Det var lugten fra en insektgift, der var årsagen til, at medarbejderne fik det skidt. Giften er ikke farlig for mennesker.

Regionshospitalet i Holstebro set fra luften. (Arkiv) Foto: Holstebro Kommune

Tirsdag eftermiddag kl. 13 lukkede skadestuen og akutmodtagelsen i Holstebro kortvarigt ned, da en ubehagelig lugt gjorde seks medarbejdere utilpasse. 

Medarbejderne gav udtryk for, at de havde hovedpine og blev svimle.

Samme formiddag var der blevet sprøjtet med en insektgift, trinol permaforte B, der skulle bekæmpe insektlarver på et tag. 

Giften udskiller en lugt, når den tørrer ind, og det var den, der blev suget ind via ventilationskanalerne. 

Det fortæller Jens Peter Østergaard, der driftschef hos Regionshospitalet Holstebro. 

- Lugten er ubehagelig, og i første omgang vidste vi ikke, hvad det var. Derfor valgte vi at lukke lokalerne ned for at være på den sikre side, fortæller han. 

Der er ikke nogen, der er kommet noget til.

Ingen aflysninger af planlagte operationer

Medarbejderne, der fik det dårligt, kom hurtigt i bedring, da de fik noget frisk luft. 

Firmaet Mortalin, der har anvendt sprøjtegiften, oplyser ifølge Region Midtjylland, at præparatet er ufarligt for mennesker. 

De akutte patienter blev kortvarigt guidet til modtagelse andre steder på hospitalet. 

Jens Peter Østergaard fortæller, at det er lykkedes helt at undgå aflysninger af planlagte operationer både i dag og i morgen. 

- Vi er kommet bagud med at gøre instrumenter klar, men medarbejderne har sagt ja til at møde tidligere ind i morgen, så vi undgår, at patienterne bliver berørt, siger han. 

Efter grundig udluftning åbnede skadestuen og akutmodtagelsen igen tirsdag kl. 16.00.