Ornitologerne forsvarer fugleø: Forstemmende hetz mod skarven

Det er ikke skarven, der sætter grænser for antallet af laks i Storåen, siger ornitologernes formand Egon Østergaard.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard fra Hodsager.
Formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard fra Hodsager.
Foto: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

- Det er forstemmende, at sportsfiskerne bliver ved med at køre hetz mod skarven.

Så kontant er meldingen fra formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard fra Hodsager, efter at Danmarks Sportsfiskerforbund og Sammenslutningen ved Storå har klaget over planerne om en ny kunstig fugleø i Nissum Fjord.

Sportsfiskerne frygter, at fugleøen, som Naturstyrelsen har fået tilladelse til fra Kystdirektoratet, vil tiltrække massevis af skarver, som vil æde laksene i Storåen og Nissum Fjord. Men Egon Østergaard mener, at de retter skytset i den forkerte retning. 

- Det er ikke skarverne, der begrænser antallet af laks i Storåen. Det er derimod Vandkraftsøen, så jeg synes, at sportsfiskerne i stedet skulle arbejde på, at laksen kan passere Vandkraftsøen. Det vil være langt vigtigere end at fortsætte med at tale grimt om skarven, siger han.

DOF-formanden peger, at der i 2018 var 49 skarvreder i hele Nissum Fjord-området, og det er ikke nok til at udgøre en trussel mod laksebestanden, siger han.

 Naturstyrelsen vil etablere den kunstige ø i fjorden ud for Thorsminde for at give kystfuglene et sted, hvor de kan yngle i fred for rovdyr som ræv og mink. Styrelsen har tidligere med stor succes etableret to øer ved Harboøre Tange.

Kystfuglene er pressede

Formanden for Sammenslutningen ved Storå, Gunnar Pedersen, sagde torsdag til TV MIDTVEST, at der er efter hans opfattelse er mange skarver omkring fjorden og Storåen. Og han er overbevist om, at en ny ø i fjorden vil tiltrække et stort antal af den sorte fugl, og at det vil udgøre en stor trussel mod laksebestanden.

- Den ø vil blive placeret så tæt på en af hovedtrækruterne, at det vil udgøre en stor fare for ungfiskene, sagde han.

Sammenslutningen ved Storå og Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over fugleøen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det kan ifølge skovrider i Naturstyrelsen, Thomas Borup Svendsen, betyde, at planerne må droppes.

EU har nemlig givet tilskud til fugleøen, men pengene er kun til rådighed i en bestemt periode. Og sagsbehandlingen kan trække ud i så lang tid, at tilskuddet forsvinder.

Egon Østergaard mener ligesom Naturstyrelsen, at det er en god idé med en ny ø i fjorden. 

- Kystfuglene er generelt truet og pressede af andre aktiviteter. Mange af vores strandenge er dyrket op, og derfor er sådan en ø ude i vandet et rigtig godt fristed. Det er svært for rovpattedyr som ræv, mårhund og mink at komme derud, siger han.

2:17
Se indslag om protesterne mod fugleøen her.