Kæmpe arbejdspres i Gødstrup: Imens behandler akutklinik i Holstebro 10 patienter på en dag

Tre klinikker i den vestlige del af Region Midtjylland står klar til at hjælpe borgere med mindre behandlinger, så patienter undgår at køre helt til Gødstrup. Men i mange timer står behandlingsrum tomme.

2:04
Helle Kalsbøl Nielsen har været sygeplejerske i 32 år. Til dagligt arbejder hun på akutklinikkerne i Holstebro og Lemvig.
Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

Hvis du har brug for at få syet en flænge i panden eller få lagt gips på din arm, så er der akutklinikker i Holstebro, Lemvig og Ringkøbing, der kan behandle dig.

Klinikkerne skal udover at være tættere på borgerne aflaste Regionshospitalet i Gødstrup, hvor de ansatte løber stærkt for at følge med et højt arbejdspres. 

Men modsat står det til hos akutklinikken i Holstebro, hvor der på en normal dag bliver behandlet cirka 10 patienter, vurderer en behandlersygeplejerske på afdelingen. 

- Det er så frustrerende. Vi kunne have hjulpet så mange flere, siger Helle Kalsbøl Nielsen, der er behandlersygeplejerske på akutklinikkerne i Holstebro og Lemvig.

Behandlerrum står tomme

De tre akutklinikker i Holstebro, Lemvig og Ringkøbing er bemandet med behandlersygeplejersker, som på dag- og nattevagter tager sig af akutte behandlinger og sygdomsforløb i nærområdet.

Patienterne visiteres til akutklinikkerne fra de praktiserende læger eller fra Lægevagten. Men alt for tit står klinikkernes behandlerrum altså tomme, lyder meldingen fra de ansatte.

Helle Kalsbøl Nielsen er frustreret over, at hun ikke får flere patienter ind til sig, så hun kan aflaste sine kollegaer i Gødstrup.

- Jeg ved ikke hvem, der bestemmer det her, men der er noget, der godt kunne gøres bedre. Det er da helt sikkert, siger sygeplejersken, der har været i faget i 32 år.

Helle Kalsbøl Nielsen er af den overbevisning, at der stadig kommer en del patienter med småskader til Regionshospitalet i Gødstrup, som akutklinikken i Holstebro sagtens kunne behandle.

- Jeg synes måske også, at patienterne fra Herning kunne tage til Holstebro for at blive behandlet - i stedet for at tage til Herning og sidde derude i så mange timer. Der er nogle på Gødstrup Sygehus, man er nødt til at behandle før de små skader, siger hun.

Usikker fremtid for de lokale akutklinikker

På grund af det lave aktivitetsniveau på de tre akutklinikker er sagen nu på vej til et nærmere eftersyn i Udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland. 

Her skal akutklinikkernes fremtid og prioriteringen af de nære sundhedstilbud drøftes.

Der er endnu ingen præcis opgørelse for antallet af patienter, der benytter de lokale akutklinikker. Dem har Else Søjmark (S), der er formand for Udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, dog efterspurgt.

- Når jeg har set tallene, så har vi et grundlag for at kigge på og drøfte, hvad der så kan gøres ved det, siger formanden.

Else Søjmark kan endnu ikke sige om akutklinikkerne har en fremtid, for der er flere ting, der skal kigges på inden da.

- Der kan være noget omkring visitation, opgaverne, åbningstider. Det vigtigste er, at det giver mening for borgerne lokalt, siger hun.

Else Søjmark (S) siger, at det er et vigtigt politisk ønske at sikre borgerne behandlingstilbud i nærmiljøet.
Else Søjmark (S) siger, at det er et vigtigt politisk ønske at sikre borgerne behandlingstilbud i nærmiljøet.
Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

Karlsmose: Vi skal have geografisk lighed

For Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne er det ikke en holdbar løsning at nedlægge de tre akutklinikker i Region Midtjylland.

- Vi skal få Gødstrup til at flytte mere aktivitet derud (til akutklinikkerne, red.), og få de praktiserende læger til at bruge akutklinikkerne mere meningsfyldt. Jeg vil ikke være med til, at vi skærer ned i antallet af akutklinikker, fastslår hun.

- Vi skal have geografisk lighed i sundhed. 

Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne fastslår, at geografisk lighed i sundhed er en nødvendighed.
Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne fastslår, at geografisk lighed i sundhed er en nødvendighed.
Foto: Sebastian Engelberth Hansen, TV MIDTVEST

Den del er behandlersygeplejerske Helle Kalsbøl Nielsen enig i.

- Det er et godt tilbud for vores borgere i nærområdet. Alle dem jeg har behandlet i dag, er lykkelige for, at de ikke skal køre til Gødstrup, fortæller hun.

Hun håber, at akutklinikkerne får lov at bestå – og at endnu flere borgere lægger vejen forbi de lokale tilbud.

- Jeg håber sørme, at der sker noget i forhold til, at der snart kommer flere patienter.

De to akutklinikker i Lemvig og Ringkøbing har åbent fra klokken 8 til 22, mens akutklinikken i Holstebro har døgnåbent.