Fyring var forkert: Arbejdsretten giver fyret lærer medhold

Arbejdsretten har afgjort, at straffen var for hård, da Holstebro Kommune fyrede en lærer, fordi hun lod sine elever kører i bus uden selv at være med ombord.

Før sommerferien blev en kvindelig børnehaveklasselærer på Vinderup Skole fyret efter over 21 år på skolen. Men fyringen var for streng en sanktion af læreren, det har Arbejdsretten nu slået fast. 

- Jeg fik faktisk et helt sus i maven, siger Sandra Jensen, der er forælder til et barn på Vinderup Skol. Hun er blandt de forældre, der siden fyringen af børnehaveklasselæreren har kæmpet for at få læreren genansat. 

- Det er rigtig dejligt. Jeg tænker, at det var godt, at hun fik medhold og vi fik medhold i vores påstand om at Holstebro Kommune var helt på gale vej, da de valgte at fyre hende. Der har ikke været belæg for en fyring, siger hun.  

I august bragte TV MIDTVEST dette indslag om sagen. En fyring af en børnehaveklasselærer får nu forældrene til at overveje en demonstration for at få hende tilbage.

- Vi har jo prøvet at råbe kommunen op. Både borgmesteren og Børn og unge. For at få dem til at kigge indad og sige, de retningslinjer I har for jeres ansatte i det kommunale - er det sådan her, det skal fungere? 

Kørte bus til børnefødselsdag 

Årsagen til fyringen er, at læreren lod sine elever gå tidligere hjem fra skole en dag og tage bussen til en børnefødselsdag uden læreren selv var med. Til gengæld var der forældre med bussen, så eleverne var ikke uden voksenopsyn. 

Fyringen blev indklaget for Afskedigelsesnævnet - en instans under Arbejdsretten, som nu har givet læreren medhold i, at det var for streng en straf. 

Kredsformand for Vestjysk Lærerforening, Torben Voss, er godt tilfreds med afgørelsen. 

- Jeg er glad for, at de endelig har lavet en afgørelse. Et halvt år er lang tid for en bønehaveklasselærer at gå og være i uvished, siger Torben Voss. 

- Og så er jeg da glad for, at vi fik medhold i, at den sanktion som kommunen de udstedte - en fyreseddel - den var for skrap, siger Torben Voss. 

Kommune tager afgørelse til efterretning 

I en pressemeddelelse skriver Holstebro Kommune tirsdag, at den vil tage Afskedigelsesnævnets afgørelse til efterretning. Samtidig med at afgørelsen går imod kommunens ageren, slår afgørelsen fast, at det var forkert af læreren, at sende børnene med en bus i skoletiden uden selv at være ombord. 

- I forhold til afgørelsen i Afskedigelsesnævnet er Holstebro Kommune meget tilfredse med, at dommeren bakker os op i vores fortolkning af ansvar og udførelse af folkeskolens tilsynsforpligtelse over for eleverne, fordi det fortsat ligger kommunen meget på sinde, at forældrene kan have tillid til, at vi varetager tilsynet med børnene i skoletiden på betryggende vis, siger Susanne Ebdrup, der er direktør for Børn og Unge i Holstebro Kommune i meddelelsen.

Sandra Jensen er forældre til et barn på Vinderup Skole. Hun er en af de forældre, der har kæmpet for at få den fyrede lærer genansat. 
Sandra Jensen er forældre til et barn på Vinderup Skole. Hun er en af de forældre, der har kæmpet for at få den fyrede lærer genansat. 
Foto: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

- Samtidig tager kommunen til efterretning, at Afskedigelsesnævnet har vurderet, at den konkrete tjenesteforseelse skulle have haft en mildere konsekvens, står der i pressemeddelelsen. 

Ifølge pressemeddelelsen får Holstebro Kommune først præmissen for afgørelsen i hænde om en uge og vil derfor afvente, hvad den har tænkt sig at gøre yderligere i sagen. 

- Når vi har modtaget præmisserne, skal de nærlæses og på den baggrund kan vi vurdere og planlægge, hvordan vi vil agere på afgørelsen, siger Susanne Ebdrup i pressemeddelelsen.
 

 

Fyret lærer skal vende tilbage til arbejdet

Torben Voss mener, at afgørelsen vil betyde, at børnehaveklasselæreren kan vende tilbage til sit arbejde igennem mere end 21 år.

- Vi indgik en aftale i sommer, Danmarks Lærerforening og kommunen, om at hvis vi fik medhold i den her sag, så blev hun genansat på Vinderup skole. 

Hvordan ser det ud med det nu så?

- Det ved jeg ikke. Vi venter jo stadigvæk på, at vi får den endelige tekst. Altså selve den skriftlige tekst på det her. Og så skal vi have nogle forhandlinger med kommunen om, hvad vi gør.

Torben Voss fortæller, at kommuen og Lærerforeningen før sommerferien traf en aftale om, at læreren skal genansættes, hvis hun fik medhold i, at fyringen var uberettiget. Han forventer nu, at læreren vender tilbage efter Lærerforeningen og kommunen har forhandlet tidspiunktet på plads. 

Da hun sendte børnene med bussen uden selv at være med - var det så ok?

- Det har jeg ikke nogen kommentar til, siger Torben Voss. 

Sandra Jensen håber, at læreren nu igen bliver ansat på Vinderup Skole. 

Den pågældende lærer har ikke ønsket at give interview til TV MIDTVEST om sagen.