Affald fra England og Tyskland

Måbjergværket ved Holstebro mangler affald. Derfor skal der importeres affald fra England og Tyskland.

Bunken af affald bliver mindre og mindre på Måbjergværket. Lige nu mangler det ca. 50.000 tons affald.

De fleste steder er mindre affald en god ting, men ikke på Måbjergværket. Der er affald lig med penge og billig fjernvarme.

Måbjergværket er kommet under pres efter at det fælleskommunale affaldsselskab L90 nu selv vil brænde deres affald af blandt andet på deres kommende anlæg i Kjellerup. Så nu skal der importeres affald fra udlandet.

- Vi ved, at der er overskud af affald i England og Tyskland, og vi skal importere, det er løsningen for os lige nu, siger afdelingsleder på Måbjergværket, Ove Hauris Jespersen.

Men selvom affald er lig med penge i nogles øjne, er det stadig bare affald i andres. Affald sviner og er ikke godt for miljøet, så import af affald er en dårlig ide.

- Der er selvfølgelig forureningsmuligheder undervejs i håndteringen, og vi ved ikke, hvad der er i det affald, man henter i andre lande, og Danmark skal ikke være et affaldsdepot, siger Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Kritik er der også fra politisk side. Kritik af, at affald, som følge af liberalisering, er blevet en ren handelsvare.

- Det betyder, at der opstår flere og flere værker. Nogle gange også uden at der er tilstrækkelig affaldsgrundlag, og det risikerer at blive et samfundsmæssigt spild, som nogle forbrugere måske kommer til at betale i sidste ende, siger miljøordfører for De Radikale, Johs. Poulsen.

Kritik eller ej. På Måbjergværket er opgaven den samme som den altid har været; at levere billigst mulig fjernvarme til forbrugerne, skal den opgave løses fremover, er affald den eneste løsning.

- Vi skal have gang i import, det er der ingen tvivl om, siger Ove Hauris Jespersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Samfund.