Bjarne slipper afsted med at råbe efter miljøministeren

Hvis man vil have en minister under fire øjne, må man tage usædvanlige midler i brug, erkender miljøforkæmper Bjarne Hansen fra Thyborøn.

28:33
Miljøforkæmperne Bjarne Hansen og Caroline Castanie fra Thyborøn er kritiske vagthunde. De holder nøje øje med oprensningen af giften på Høfde 42 - også selvom deres arbejdsmetoder ikke falder i god jord hos alle.

Sidste sommer var miljøminister Lea Wermelin på besøg på Høfde 42. Hun var inviteret af Region Midtjylland for at se giftdepotet, som Folketinget året før havde sat penge af til at få renset op.

Miljøministeren havde også lavet en aftale om at besøge den lokale miljøforkæmper, Bjarne Hansen, som ligesom sin far har kæmpet i årevis for at gøre opmærksom på problemerne med giften.

- Bjarne er jo en mand, der har sat store aftryk, tror jeg, på alle, der har mødt ham i den kamp, som han har kæmpet i så mange år. Men jo også i forhold til at løfte det her ind i den politiske dagsorden, blive ved med at kæmpe, også når det har været svært. Og det har det jo været, sagde ministeren, da hun ankom til høfden.

0:39
Lea Wermelins tale til Bjarne.

Ordene måtte hun selv sande allerede senere samme dag. For da ministeren og alle de øvrige politikere fra Folketinget og Region Midtjylland sagde farvel, blev hun råbt an. På bredt vestjysk. Af Bjarne Hansen.

- Lea, hvem er du kørende med? Lea! Lea!! Hvem er du kørende med? Har du selv bil? Kaldte miljøforkæmperen insisterende. Velvidende, at miljøministeren både havde ministerbil og chauffør holdende få meter væk.

- Det er ikke helt normalt. Men jeg er heller ikke helt normal. Der er jeg nødt til at bruge sådan nogle tricks. Ellers kommer jeg ingen steder, forklarer han.

Bjarne Hansen høfde 42
Foto: Svend Vilhelm Mikkelsen, TV MIDTVEST"

Bjarne Hansen ville nemlig gerne have ministeren under fire øjne, så han kunne forklare hende lidt mere om, hvad der ligger af gift i området omkring kemifabrikken FMC Cheminova.

- Den mulighed må man ikke lade gå fra sig, mener han.

Lea Wermelin endte med at sætte sig ind ved siden af Bjarne Hansen og køre med ham tilbage til Ravhuset, en museumsbutik, som han driver med hjælp fra sin gode ven, Caroline Castanie.

- Jeg tror, det ministerbesøg har været det mest usædvanlige ministerbesøg til dato, griner Caroline Castanie, som satte sig ind i ministerbilen i stedet for Lea Wermelin.

- Men Bjarne er jo usædvanlig. Det er hans måde at gøre tingene på. Han råber efter miljøministeren, som han ville råbe efter sin egen datter. Han ser ikke titler. Han ser mennesker, siger Caroline Castanie og tilføjer:  

- Men hun tog det altså flot. Hun satte sig jo ind, og de har haft en god snak hele vejen.

Andre politikere synes, Bjarne er irriterende

Det er dog ikke alle politikere, som Bjarne Hansen er på talefod med på samme måde, som han er med miljøministeren.

Både regionsrådspolitikerne og de lokale byrødder får en bredside i lokalpressen og på Facebook, hvis han ikke mener, at de gør deres arbejde godt nok for at få giften væk.

- Jeg går rimeligt hårdt til den, synes jeg. Så kan jeg få dem op i tempo, forklarer Bjarne Hansen, som ikke mener, at han er urimelig.

- Altså jeg lyver ikke. Jeg kan godt komme med nogle påstande som måske lige er trukket op i forhold til min egen forestillingsverden. Men jeg går aldrig over. Det gør jeg ikke, fastslår han.

Erik Flyvholm (V), som er borgmester i Lemvig Kommune, er en af dem, som somme tider står for skud, når Bjarne Hansen slipper frustrationerne ud på Facebook. Men det tager han ikke så tungt.

- Nogle kan synes, han er irriterende, fordi han bider dem i haserne. Nogle gange påtaler han ting, som vi synes, vi har afmystificeret. Men det er jo en måde at holde gryden i kog på. Så på den måde kan man sige, at operationen er lykkedes for ham. For os alle sammen, siger Erik Flyvholm med henvisning til Folketingets beslutning om at afsætte midler til giftoprensningen.

Erik Flyvholm (V) borgermester i Lemvig Kommune
Erik Flyvholm (V) borgermester i Lemvig Kommune
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Tidligere formand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V), er også tit blevet kritiseret af Bjarne Hansen.

- Jeg har det fint med, at Bjarne har været vagthunden, der har holdt det politiske system til ilden og sagt, at det her må vi ikke tabe fokus på. Men vi er ikke enige om vejen frem til målet, indrømmer han.

Samme dag som besøget på Høfde 42 lykkedes det også Bjarne Hansen at få miljøministeren til at åbne en lille plancheudstilling, som han og Caroline Castanie havde lavet, om giften på Høfde 42.

Udstillingen fik klippet snoren af tre fremtrædende folketingspolitikere og borgmester Erik Flyvholm.

Se også indslaget nedenfor hvor Bjarne Hansen blev rørt til tårer, da han i december 2020 fik beskeden om, at der nu skulle sættes flere penge af til at rense Høfde 42.

1:53
Foto: Torben Mondrup