Gammeldags arkivering gavner politiet

Lokalpolitiet i Herning har opdaget en ny måde at effektivisere på. Og underligt nok drejer det sig ikke om et smart it-system.

Lokalpolitiet i Herning får en fjerdedel af alle anmeldelser i landsdelen - og på blot ét år har stationen fået flere sager ekspederet og fået behandlingstiden ned - og det skyldes alt sammen en god gammeldags genstand. En reol.

- Det er næsten ikke til at få armene ned over, at det er så simpelt og virker så effektivt, fortæller Michael Schultze, der er vicepolitikommissær ved Lokalpolitiet i Herning.

Atypisk effektivisering

Selvom man umiddelbart skulle tro, at effektivisering i disse globaliserede tider hænger sammen med teknologisk udvikling og hurtigere medarbejder, er det altså ikke tilfældet med det nye reolsystem hos Lokalpolitiet i Herning. En erfaring, de nu tager rundt om i landet og fortæller kolleger. Indtil nu har politiet i Aarhus og Nordsjælland lært om reolens anvendelighed.

- Det er jo enormt positivt, at det kan fjerne x-antal sager, uden at vi skal løbe stærkere, siger Kell Svenningsen, der er vicepolitiinspektør og leder af Lokalpolitiet i Herning.

Bunken af igangværende sager er faldet fra 980 til 650, mens sagsbehandlingstiden gennemsnitligt er faldet med 28 dage.

- Når vi bliver før færdige med sagerne, og sagerne ved retten også bliver afgjort hurtigere, så må det betyde noget for borgerne og deres retsfølelse, siger Michael Schultze.

Reolsystemet blev indført hos politiet i Herning den 1. september 2012.