Bosniske krigsflygtninge har klaret sig godt

Integrationen af de bosniske krigsflygtninge har været en succes, og den erfaring kan bruges til integrationen i dag.

Den 38-årige familiefar, Damir Obad, i Aarhus er godt integreret blandt andet på grund af brydeklubben i Herning.
Den 38-årige familiefar, Damir Obad, i Aarhus er godt integreret blandt andet på grund af brydeklubben i Herning.
Foto: Uffe Bregendahl, TV MIDTVEST

De bosniske krigsflygtninge, der kom til Danmark i 90'erne, har generelt klaret sig godt. Flere bosniere har eksempelvis taget en ungdomsuddannelse end andre unge danskere, og de er også bedre repræsenteret på de videregående uddannelser end andre med udenlandsk baggrund.

Ifølge en tidligere etnisk konsulent i det gamle Viborg Amt, som tilbage i 00'erne vandt en pris for at integrere flygtninge i Danmark, kan erfaringerne også bruges i integrationen i dag

- Erfaringer fra dengang, som vi havde stor succes med, var en brobyggerordning, som hedder mentorordning i dag. Den skal man skal bruge meget mere, synes jeg. Vi var ikke så gode til at bruge foreningslivet og de frivillige. Frivillig arbejdskraft er noget, der er rigtig meget på tale i dag, og det er et redskab, man kan bruge mere i kommunerne, siger Anders Kristensen, mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland.

Velintegrerede bosniere

I Indblik Søndag mødte vi i går tre bosniere, der flygtede fra krigen i 90'erne. De er alle velintegrerede, og for den 38-årige familiefar i Aarhus skyldtes det blandt andet brydeklubben i Herning. 

- Når jeg ser nu her i bakspejlet, så havde det stor betydning. Det var noget, der viste, at der var noget ud over den der håbløshed, som hen ad vejen fyldte, sagde Damir Obad, anæstesilæge i Aarhus, i Indblik Søndag i aftes.

Integrationsdebatten kører fortsat på fuldt blus i Danmark, og derfor har Anders Kristensen da også et godt råd.

- Jeg tror, at vi har opfundet den dybe tallerken i forhold til integration, vi skal bare tør bruge den. Vi skal se lidt væk fra de store politiske slagsmål på Christiansborg og gå ud og kontakte arbejdspladserne og de frivillige foreninger og så komme i gang, siger Anders Kristensen.

I 1992 til 1996 kom over 20.000 bosniere til landet. Indtil 2002 rejste omkring 1500 tilbage.

2:10
Integrationen af de bosniske krigsflygtninge har været en succes. Og den erfaring kan bruges til integrationen i dag.