Bølgen

Forsker i mental sundhedsfremme og bor i Thy: Åbne fællesskaber er afgørende

Særligt tre ting er afgørende for vores mentale sundhed. Noget som forsker og tilflytter ser udfoldet i Thy, og som alle kan lære noget af.

Line Nielsen forsker i mental sundhed på Københavns Universitet, men mærker sin forskning på egen krop i Klitmøller.
Foto: Sine Bach Jakobsen, TV MIDTVEST

Surf er ofte det, der trækker folk til Thy. Men det er fællesskabet som gør, at folk bliver hængende.

Den lynanalyse går igen flere gange i streamingserien ’Bølgen’, når de fire hovedpersoner skal forklare, hvad det er, Thy kan - ikke mindst for den voksende gruppe mennesker, der gerne vil stå af ræset i større byer.  

Og det er et billede som forsker i mental sundhedsfremme Line Nielsen genkender både fra sin forskning og egne erfaringer.

Hun forsker i mental sundhedsfremme på Institut for Psykologi på København Universitet, og så er hun selv for nogle år siden flyttet til Klitmøller i Thy.

- Jeg har ikke i min forskning beskæftiget mig særligt med Thy. Men jeg bor her og har derfor gjort mig nogle personlige observationer, som jeg kan koble til min forskningsviden, siger hun.

Hun nævner naturen som en helt afgørende faktor.

- Vi ved fra forskningen, at naturen gør noget godt for vores mentale sundhed. Og her i Thy er der virkelige gode muligheder for at komme ud i naturen og finde ro eller være aktiv, og mange udnytter den mulighed i deres hverdag, siger hun.

Noget vi skaber sammen

Line Nielsen forskning handler ikke om at undgå depression eller stress. Det handler modsat om, hvordan du fremmer den mentale sundhed. 

For ligesom vi ved, at nogle særlige ting som kost og motion styrker vores fysiske sundhed, gør det samme sig gældende for vores mentale sundhed.

Her kommer den såkaldte ABC-model ind i billedet: Gør noget aktivt. Gør noget sammen. Gør noget meningsfuldt. 

Og det er igennem denne forskningsbaserede forståelsesramme for, hvad der fremmer mental sundhed, at hun genkender elementer fra sin hverdag i Thy.

Og med ABC for mental sundhed kan alle arbejde på at styrke mental sundhed – ikke bare i hvert vores lille selvhjælpsprojekt men som et fælles mål på arbejdspladsen, i fodboldklubben, i familien eller i lokalsamfundet. 

Det handler nemlig rigtig meget om de strukturer og rammer, vi har omkring os.

- Det lyder måske lidt corny, når jeg siger det her. Men mental sundhed er noget, vi skaber sammen, siger hun.

Og inden hun folder ABC for mental sundhed mere ud, så skal vi først lige forstå, hvad mental sundhed går ud på.

Livet i floden

Line Nielsen beskriver det som en flod. I den ene ende af floden er vandet klart, og man kan nemt bunde. 

Lidt længere nede ad floden, bliver vandet dybere og lidt mere grumset, og det er sværere at finde fodfæste. Endnu længere nede af floden er der et vandfald, som man risikerer at falde ud over.

- I løbet af vores liv, bevæger vi os op og ned ad den her flod, siger hun og forklarer videre:

- Mental sundhed handler ikke om altid at have det godt – altså at være i den ene ende af floden - men om, hvilke resurser man har, så man kan komme tilbage til den lave ende af floden, når man har det svært, siger hun.

Og de resurser kan altså både ligge hos en selv, men findes i høj grad også i ens omgivelser.

Og her spiller fællesskaber en stor rolle.

- Vi taler tit om dem som noget godt, hvilket de også oftest er, men fællesskaber kan også lukke sig om sig selv, og så kan det have den modsatte effekt, siger Line Nielsen.

Derfor er det vigtigt, at fællesskaberne er åbne over for nye.

- Og her har jeg en udokumenteret hypotese om, at der i Thy er mange forskellige former for fællesskaber og at der nok generelt er en stor åbenhed over for nye, siger hun.

0:47
En fremmed er bare en ven, du ikke har mødt endnu.

Åbenheden kommer ikke mindst, fordi der netop er mange, som selv lige har været ’de nye’.

- Vi har alle sammen brug for at høre til et sted. Det ligger i vores natur som sociale væsener, siger hun.

Eller som Alexander Bengtsen - en af de medvirkende i Bølgen - siger:

- Nogle flytter her til med en kæreste, men ofte så kender man ikke nogen eller kun lige et par stykker perifert. Så på en eller anden måde har vi brug for at være venner med hinanden, ellers bliver det lidt kedeligt.

Og så vender vi tilbage til ABC for mental sundhed – og hvordan du kan arbejde med tilgangen i dit eget liv.

Gør noget aktivt

Det kan både være i fysisk forstand som f.eks. surf i Thy. Men det kan også være at holde sig kognitivt, spirituelt eller social aktiv.

- Ved at være aktiv på forskellig vis, kan du opnå en højere livskvalitet og bedre trivsel, siger hun.

Gør noget sammen

Det er afgørende for den mentale sundhed, at man føler, man hører til og har nogen omkring sig. Det kan være, de helt nære relationer som familie og tætte venner. 

Men også de mere fjerne relationer som f.eks. ens nabo og andre bekendte spiller en rolle.

- Vi ved, at noget så simpelt som at sige hej til nogen i løbet af dagen og lige tjekke ind hos kassedamen i Spar kan bidrage til vores glæde og trivsel, siger Line Nielsen.

Det er den slags møder, hun i sin egen hverdag i Thy oplever flere af.

- På en eller anden måde er der nok bare en logik i, at man i mindre samfund nemmere støder ind i hinanden og også har en anden forpligtigelse til at tale med hinanden, siger hun og fortsætter: 

- Men ud over det oplever jeg også en særlig interesse for hinanden, som noget karakteristisk for det her sted.

Gøre noget meningsfyldt

Det er vigtigt for vores mentale sundhed, at vi føler, vi har noget at stå op til om morgenen. At vi bidrager og gør noget meningsfuldt.

- Om det så er at hjælpe naboen, der er syg, lære spansk eller bruge meget af sin tid på at surfe, der opleves meningsfuldt, kan være forskelligt fra person til person, siger hun.