Skive samler kræfterne mod atom-affald

Politikere og borgerepræsentanter har nu nedsat en styregruppe, som skal koordinere og øge indsatsen i kampen mod placering af atomaffald i Skive Kommune.

En ny styregruppe mod atom-affald ser nu dagens lys i Skive. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra samtlige politiske partier i Skive og repræsentanter for Morads, foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive.

Styregruppens formål er at koordinere de forskelligeindsatser, som foregår mod atom-affaldet. I 2003 besluttede folketinget at radioaktivt affald fra forsøgsstationen Risø skal deponeres. Skive, Thise og Thyholm er de steder her i landsdelen der er i spil til at huse depotet.

- Vi vil stille så mange spørgsmål, at vi tvinger Folketinget til en ny høringsrunde. Vi vil simpelthen ikke ha' skidtet. Og det er ikke et udtryk for civil ulydighed. Vi accepterer naturligvis at svare på de spørgsmål, som vi bliver stillet af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet og Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), men samtidig er vi nødt til at fortælle offentligheden, hvor forkert det vil være at grave et depot med gift ned under jorden på steder, hvor det med garanti vil lække på et eller andet tidspunkt, siger Flemming Eskildsen. 

Formanden for Morads, Anders Rask, glæder sig over den nye styrkede indsats.

- Det er positivt, at politikere står så tydeligt sammen med os i denne sag, på tværs af partier. Det, at vi har et enigt byråd med, betyder rigtig meget, når vi skal råbe landets politikere op. Jeg håber, at de i de andre kommuner også kan etablere noget tilsvarende, så vi alle sammen kan skabe maksimal opmærksomhed på sagens alvor, siger han.