Posefesterne består

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mener ikke posefesterne er i strid med loven.

Det er ikke i strid med restaurationsloven, når foreninger og forældre arrangerer ungdomsfester, kræver entre ved indgangen og lader unge på ned til 14 år deltage og medbringe alkohol i poser.

Det har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen netop slået fast i et brev til politimester ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard.

Konkurrenceforvridende

Politimesteren skrev i begyndelsen af februar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, fordi han mener, at pose-festerne er konkurrenceforvridende, når restaurationsejere ikke må sælge alkohol til unge under 18 år.

I et svar til politiet skriver Styrelsen nu, at "arrangementerne ikke falder ind under lovens anvendelsesområde, når der ikke foregår salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet."Og Styrelsen fortsætter:"Vi finder det i den forbindelse tvivlsomt, om betaling af entre i kombination med kontrolleret udlevering af medbagte drikkevarer vil kunne indebære, at der foreligger servering."

På den baggrund mener Styrelsen ikke, at man kan fortolke lovens ord så posefesterne er en overtrædelse af restaurationsloven.

 Her kan du læse udtalelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: