Opdateret: Staten blåstempler giganthavn

Et projekt til 1,5 mia. er på vej til Hanstholm Havn. Planen er at flytte ydermolerne og opføre vindmøller. På længere sigt kan udvidelsen skabe op til 1.000 arbejdspladser.

Staten har nu givet tilsagn om en fast årlig million-ydelse til Hanstholm Havn.

Milliontilskuddet ventes at blive startskuddet til den store udvidelse af Hanstholm Havn, som længe har været en skrivebordsplan. Det samlede projekt beløber sig til i alt 1,5 mia, når det er på plads.

Ifølge analyser fra konsulentfirmaer kan udvidelsen på sigt skabe op til 1.000 arbejdspladser. Første etape handler om at flytte ydermolerne, så havnen bliver bredere. Og netop ydermolerne står staten som stadig ejere af, selv om den tidligere statshavn er overdraget til Thisted kommune.

Planen er også at opføre 10 vindmøller, der skal være med til at skabe indtægtsgrundlag for at gennemføre 1. etape af projektet. Den øvrige finansiering skaffes i EU og blandt private og institutionelle investorer