Naturens Dag - også for bybørn

Herning-børn kan se naturvejlederen brække et dådyr.

I dag er udråbt til "Naturens Dag" med 265 naturarrangementer ud over hele landet. Et af de mere blodige foregår i Herning:

- Jeg vil vise børnene, hvad der er inden i sådan et dyr, siger naturvejleder Karen-Louise Smidth. Hun er naturvejleder og står for arrangementet i den nye Løvbakke Dyrehave ved Herning.

Naturens Dag har som formål at give danskerne lyst og inspiration til at bruge naturen. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er tovholdere, og mange steder er for eksempel kommunerne og statsskovene med som arrangør.

Karen-Louise Smidth har tidligere arbejdet i Jægersborg Dyrehave ved København, og der har hun brækket over hundrede stykker dyrevildt med børn som tilskuere:

- Der var en gang én, der spugte om jeg ikke kunne sætte den sammen igen. Han havde nok lige leget med Lego, siger hun.

Arrangementet i Herning slutter klokken 13. Hvis man gerne vil i naturen andre steder er der en samlet oversigt over Naturens Dag-arrangementer på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside: www.dn.dk.