Nabotjek: Danske landmænd har det sværere

Danske landmænd er effektive, men mødes af strengere kvælstofkrav end deres udenlandske kolleger, viser nyt vækst- og nabotjek. Derfor skal de danske miljøkrav gøres mindre byrdefulde for landbruget, mener miljø- og fødevareminister.

Danske landmænd er økonomisk pressede af afsætningskrisen efter den russiske embargo og af en høj gældsprocent. Men danske landmænd er lige så effektive som deres udenlandske kolleger, selvom de mødes af strengere miljøkrav, når det kommer til at reducere udledning af kvælstof.

Det viser COWI’s vækst- og nabotjek af miljøregulering og konkurrencevilkår i en række oplagte EU-lande: Holland, Sverige, Polen, Frankrig og de to tyske delstater Slesvig-Holsten og Niedersachsen.

Eksempelvis har ingen af de sammenlignede nabolande reducerede gødningsnormer for alle landmænd i hele landet, der betyder, at der må gødes mindre, end hvad der er økonomisk optimalt.

- Danske landmænd er dygtige og effektive, men har behov for hjælp for at kunne arbejde sig ud af gældskrisen. Derfor vil jeg sikre dem ordentlige konkurrencevilkår ved blandt andet at ændre gødskningsloven og skaffe markerne mere gødning, og snart vil kravet om randzoner også være fortid, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Danmark må tage særlige hensyn

Nabotjekket viser endvidere, at Frankrig og Polen er dømt for ikke at have implementeret EU’s miljøkrav til landbruget. Der er uafklarede sager i forhold til Tyskland og Sverige, mens Danmark og Holland er de eneste lande, som EU-Kommissionen ikke har taget retlige skridt i mod.

Rapporten påpeger dog også, at Danmark har særlige udfordringer i forhold til nabolandene. Det danske landbrugsareal er intensivt dyrket, med mange dyr og ligger tæt på enten kyster eller miljøfølsomme indre farvande. Det kan gøre det nødvendigt at stille højere miljøkrav, konkluderer rapporten.

Miljø- og Fødevareministeriet gennemgår i øjeblikket behovet for at forbedre det danske vandmiljøs tilstand. Først når dette arbejde er afsluttet, vil ministeren ud med konkrete initiativer for miljøet og landbruget.