Limfjordshavne truet

Flere af landsdelens erhvervshavne har økonomiske problemer. Nogle steder er omsætningen halveret.

Livet som erhvervshavn er truet for mange af landsdelens limfjordshavne. Ifølge en ny rapport er omsætningen faldende, Så nu tager flere kommuner tage kampen op for at sætte skub i udviklingen af søsiden.

Mængden af gods på erhvervshavnen i Thisted er faldet med 70% siden 2002. Og den nedadgående udvikling er ikke enestående i landsdelen. Flere af landsdelens limfjordshavne er truet på erhvervssiden. Det viser en ny rapport lavet analysevirksomheden Gemba Seafood Consulting og Syddansk Universitet for limfjordshavnene.

Mindre erhverv - mere turisme

I Thisted erkender politikerne derfor, at udviklingen vil gå i retning af turisme og ikke mod en øget omsætning i erhvervshavnen.

- Hvis der afgives lidt erhvervshavn så får vi mulighed for flere lystbåde, og der er faktisk venteliste i øjeblikket, siger Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalg, Henrik Gregersen, til TV/MIDT-VEST.

Tallene kan bruges positivt

Andre havne vil derimod bruge tallene til at forsøge at påvirke politikerne til at hjælpe sig. For eksempel har Struer Havn problemer med alt for lavt vand i fjorden. Det betyder, at de store skibe med olie, der står for knap halvdelen af omsætningen på havnen, ikke kan sejle ind og losse med fuld last. Derfor vil Struer Kommune nu have statens hjælp til at uddybe fjorden og dermed sikre Struer Havn.

De vestlige limfjordshavne giver i dag arbejde til 3.700 mennesker.